Associaties

Energy Circle is mede-oprichter en lid van FedEC

Een beroepsvereniging van energieadviseurs

Energy Circle is mede-oprichter en lid van FedEC, voorheen OvEA (Orde van Energie Adviseurs) en AEC (Algemene Associatie van EnergieConsulenten) en is aangesloten bij NeVER (Nederlandse Vereniging voor Energierecht).

Energy Circle is als docent verbonden aan de stichting PHOE, de enige post-HBO opleiding in Nederland op het gebied van energie. Binnen de opleidingstrajecten Energy Contracting, Energiebeheer en Energiecoördinator vullen wij het onderdeel in dat gerelateerd is aan energieinkoop, marktontwikkelingen en contractbeheer/factuurcontrole, zowel technisch als commercieel.

De onderwerpen die behandeld worden zijn de elektriciteits- en gasvoorziening in Nederland, koude- en warmtelevering, teruglevering, de tariefstructuur en prijsvorming, hoe moeten we een energiefactuur lezen?, hoe kun je door middel van loadmanagement inspelen op de tariefstructuur en prijsvorming, zodat een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Het brede spectrum van energie-inkoop en kostenbesparing wordt uitgebreid behandeld.

Gedragscode

Als leden van de FedEC zijn we ons bewust van de grote invloed die onze beroepsuitoefening heeft op de kwaliteit van de samenleving en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor ons vak. Wij streven naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag in onze beroepsuitoefening.

Hiertoe komen we met elkaar het volgende overeen:

  • Wij houden rekening met de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving. Daarnaast maken wij de factoren bekend die de veiligheid van de maatschappij en het milieu beïnvloeden.
  • Wij maken belanghebbende attent op mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan en leveren geen diensten die belanghebbende verplichten overige diensten of producten van ons af te nemen.
  • Wij dragen bij aan duidelijke communicatie rond producten en technologieën met betrekking tot de toepassing en de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
  • Wij wijzen iedere vorm van omkoping af.
  • Wij baseren onze conclusies, aanbevelingen en aanbiedingen op de meest actuele informatie.
  • Wij onderhouden onze kennis en adviesvaardigheden, kennen onze grenzen en maken die in onze dienstverlening aan anderen bekend.
  • Wij vermelden bij publicaties, rapporten en andere voorkomende advieswerkzaamheden de bronnen en bijdragen waarop ons werk steunt en wij staan hierbij open voor terugkoppeling en aanbevelingen.
  • Wij respecteren de culturele waarden en de bevolking van de landen waarin wij werken.
  • Wij behandelen anderen met respect en vermijden schade aan henzelf, hun eigendom, reputatie en werk.
  • Wij dragen door een loyale en open samenwerking naar vermogen bij aan een gezonde ontwikkeling en toepassing van het advieswerk in zijn vele facetten.
EC-associaties