Energie Audits EED *TVVL opleiding*

Ongeveer 6000 Nederlandse bedrijven moeten energieaudits opstellen op grond van artikel 8 uit de Energy Efficiency Directive (EED), de Europese richtlijn voor energiebesparing. Het maken, beoordelen, handhaven en het uitvoeren van de maatregelen is nieuw en niet eenvoudig. Waar moet een goede audit aan voldoen? Wat is de procedure van uitstel? En hoe zijn de maatregelen te implementeren. Dit zijn slechts enkele van de vele vragen.

Nieuws
De handhaving van de EED lag voor 2019 bij de Omgevingsdiensten. Vanaf 1 juli 2019 is deze handhaving landelijk geworden en wordt uitgevoerd door de RVO. Bedrijven moeten het energie-auditverslag digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in te dienen. Dit moet gebeuren binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Wat houdt de energieaudit EED in?
Met het uitvoeren van de energieaudit maakt het bedrijf een aantal zaken inzichtelijk, waarmee kan worden bepaald of de organisatie of concern voldoet aan de huidige richtlijnen voor energiebesparing. De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiele energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Wat is een goede audit?
Tijdens de tweedaagse opleiding ‘Energie Audits conform EED’ van TVVL worden de zaken die in een goede audit aan de orde komen, besproken. U kunt als verantwoordelijke van een bedrijf of als handhaver precies conform de juiste criteria aan de slag. Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Na de opleiding kunt u zelf aan de slag en goed beoordelen wat u wilt gaan oppakken, uitbesteden of hoe u als handhaver moet handhaven.

Voor wie bestemd?
Medewerkers van bedrijven en adviesbureaus die een energieaudit in het kader van de EED moeten maken of handhavers van omgevingsdiensten en gemeenten die moeten handhaven.

Waar en wanneer
De opleiding wordt georganiseerd bij TVVL in Woerden, de data en meer info is hier te vinden.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met drs. E. (Elmer) van Krimpen (06) 2864 9698 of mailen naar e.vankrimpen@TVVL.nl voor het opvragen van het programma.