Groene energie en subsidies

Bijdragen aan minder CO2-uitstoot


Groene stroom en gas

Een onderdeel van duurzaam ondernemen is het vergroenen van het elektriciteits- en gasverbruik. Het vergroenen van elektriciteit en gas verloopt via het aankopen en afboeken van zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s).

Het vergroenen van uw elektriciteits- en gasverbruik door middel van GvO’s kan op vele manieren. Energy Circle kan op basis van uw wensen adviseren welke vorm van vergroening het beste bij uw organisatie past. Wij kunnen vervolgens voor u de Garanties van Oorsprong tegen een scherpe prijs inkopen. Tot slot zorgen wij ervoor dat de hoeveelheid GvO’s op transparante wijze en volgens de geldende richtlijnen worden afgeboekt.

Voor een op maat gesneden advies en offerte kunt u contact met ons opnemen.

Groene subsidies

Met het realiseren van eigen duurzame opwekking zijn vaak hoge initiële investeringen gemoeid. Om ondernemers hierbij te helpen heeft de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen.

  • De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heeft in 2015 een budget van 3,5 miljard Euro. Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor biomassa, geothermie, waterkracht, wind- en zonne-energie. Sinds begin 2014 worden er strengere eisen gesteld aan een aanvraag, zo is onder andere een haalbaarheidsstudie verplicht.
  • Ondernemers kunnen door middel van de Energie Investeringsaftrek (EIA) een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, waardoor minder vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Het financiële voordeel bedraagt globaal 10 procent van de investering. Naast duurzame opwekking kan de EIA ook voor energiezuinige technieken worden aangevraagd.
  • De Regeling groenprojecten bevordert investeringen in duurzame projecten. Groen beleggen is fiscaal aantrekkelijk voor particulieren, waardoor zij genoegen nemen met een lager rendement. Dit stelt groenbanken en groenfondsen in staat om leningen te verstrekken aan ondernemers tegen een lagere rente.

Energy Circle kan op basis van uw energievoorziening adviseren van welke regeling(en) u gebruik kunt maken en u begeleiden bij het verkrijgen van de subsidies. Voor een op maat gesneden advies en offerte kunt u contact met ons opnemen.

EC-duurzaam-icoon