16-12-2016 Maximum netwerktarieven in 2017 bekend

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de definitieve maximum netwerktarieven vastgesteld voor 2017. De netwerktarieven voor elektriciteit gaan over het algemeen dalen en de netwerktarieven voor gas gaan (in sommige gevallen flink) stijgen. De ACM heeft bij de publicatie van de maximum netwerktarieven gezegd dat bij gasnetbeheerders de stijging voor ongeveer de helft wordt veroorzaakt door gemeentelijke precarioheffingen. Gemeenten mogen belasting heffen op de kabels en leidingen die in de grond van de gemeente liggen. Sinds 2004 wordt er gepraat om de precarioheffing af te schaven omdat de belasting doorberekend wordt onder alle klanten van netbeheerders, ook onder klanten die in gemeenten wonen waar geen precarioheffing wordt geint. De andere helft van de stijging de gasnetwerktarieven wordt veroorzaakt door verwachte vervangingsinvesteringen.

In de onderstaande tabel wordt voor elektriciteit de ontwikkeling van de tarieven in 2017 ten opzichte van 2016 weergegeven voor de verschillende netbeheerders.

Netwerktarieven elektriciteit 2017

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat de mutaties per netbeheerder verschillen, maar over het algemeen de elektriciteit nettarieven dalen. Liander is de enige regionale netbeheerder waar de transporttarieven stijgen (4,7%). De transporttarieven van de andere regionale netbeheerders dalen tussen 3 en 15 procent. De aansluit tarieven dalen tussen ca. 3% (Liander) en ca. 11% (Westalnd).

Voor gas ziet de ontwikkeling van de tarieven in 2017 ten opzichte van 2016 er als volgt uit:

Wat betreft de aansluittarieven en capaciteitstarieven voor gas zien we forse stijgingen. De kleinste stijging van aansluittarieven is te vinden bij Stedin (ca. 18%) en hoogste stijging is te vinden bij Westland (ca. 144%). De capaciteitstarieven stijgen nagenoeg overal. De opvallendste stijging vind plaatst bij Liander (ca. 23% KV/Profiel GV en ca. 19% GV telemetrie) en bij Stedin (ca. 17% KV/Profiel GV en ca. 12% GV telemetrie).

Wanneer u meer informatie wenst over de ontwikkeling van uw eigen netwerktarieven, neem dan contact met ons op.