Energiegebruik verduurzamen

Bijdragen aan minder CO2-uitstoot.

Duurzame energie ambities

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, maar wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u uw energiegebruik verduurzamen? En vooral: welke stappen dient u te zetten? Energy Circle kan u begeleiden bij dit proces.

Het verlagen van de wereldwijde CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. U wilt graag uw steentje bijdragen door de CO2-footprint van uw organisatie verkleinen, maar hoe doet u dat? U kunt de volgende stappen zetten:

  • Doelstellingen bepalen: Wat en hoeveel wilt u precies verduurzamen? Alleen het directe energiegebruik zoals elektriciteit, gas en transport? Of ook de CO2-footprint van de gehele productketen? Wilt u de gehele of een deel van de footprint verduurzamen?
  • Inzicht verkrijgen: Hoe groot is de CO2-footprint van de activiteiten die u wilt verduurzamen?
  • Actie ondernemen: Hierbij nemen we de Trias Energetica als uitgangspunt.

Stap 1: Bij welke activiteiten kunt u energie besparen
Wanneer u eerst energie bespaart, blijft er een kleinere hoeveelheid over die nog verduurzaamd moet worden. Om energiebesparingen te realiseren kunt u gebruik maken van onze energiezorg diensten. Mogelijk kunt u ook profiteren van subsidieregelingen.

Stap 2: Kunt u zelf in duurzame technieken investeren
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen of een windmolen op uw bedrijfsterrein. Ook hiervoor kunt u mogelijk gebruik maken van subsidieregelingen.

Stap 3: De CO2-footprint verduurzamen.
De CO2-footprint die overblijft na energiebesparing en het inzetten van duurzame technieken kunt u verduurzamen door bijvoorbeeld het inkopen van groene stroom of groen gas. De CO2-footprint van andere bedrijfsactiviteiten kunt u compenseren door emissierechten in te kopen.

Advies
Wij kunnen u begeleiden vanaf het bepalen van doelstellingen tot het daadwerkelijk compenseren van uw CO2-footprint. Voor advies op maat en offerte kunt u contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook eerst onze whitepaper downloaden.