Energie-inkoop

Een professionele inkoopstrategie met flexibele energiecontracten

Energie inkoop is maatwerk

Het inkopen van energie voor grootzakelijke afnemers, grotere (semi-) overheidsinstellingen, multi sites en collectieven is echt maatwerk. Waarbij zaken als het toekomstperspectief, budgetzekerheid, kostenbeheersing en de mate waarin het energieverbruik gestuurd kan worden een grote rol spelen.

Volledige ondersteuning
Energy Circle begeleidt al meer dan 20 jaar vele grote zakelijke afnemers, (semi-) overheidsinstellingen, multi sites en collectieven tijdens dit hele proces, op een wijze die afgestemd is op de eisen en wensen van die betreffende klant. Naast de gebruikelijke inkoop van elektriciteit en aardgas, begeleidt Energy Circle haar klanten ook bij de inkoop van diesel, warmte, koude en bij allerlei energietransitie-gerichte inkoopvraagstukken (investeringen).

Alles begint bij
Per nieuwe klant is de inventarisatie verschillend. Waar sommige onvoldoende inzicht hebben in hun aansluitingen en/of contracten, hebben andere een volledig beheer- en monitoringssysteem tot hun beschikking. Na de inventarisatie kan Energy Circle in samenwerking met de klant een klant specifieke inkoopstrategie ontwikkelen. Bij de inkoop van elektriciteit en aardgas komen doorgaans meerdere vraagstukken aan de orde, waaronder: Wat is het risicoprofiel van de klant? Moet er Europees Aanbesteed gaan worden? Op welke energiemarkten, future (jaren, kwartalen en maanden vooruit) en spot (volgende dag), kan er ingekocht gaan worden? Moet er duurzaam ingekocht gaan worden?

Welke markt, vaste prijs of opslag?
Waar Energy Circle in het begin nog vaak een vaste prijs opvroeg bij de verschillende leveranciers, worden tegenwoordig vooral opslagen opgevraagd. Al sinds 2004 volgt Energy Circle hiervoor de ontwikkelingen op de energiemarkten en heeft dus ook toegang tot alle informatie van de handelsvloeren.

Na de uiteindelijke leveranciers- en contractkeuze, gaat Energy Circle actief de desbetreffende future markt volgen om de uiteindelijke leveringsprijzen per kWh en/of per m3 vast te zetten (te klikken) en dit op basis van de met de klant bepaalde inkoopstrategie. Hiervoor heeft Energy Circle het prijsrisicomanagement instrument Primis® ontwikkeld. Download whitepaper Primis®

De klant kan er ook voor kiezen om geheel of gedeeltelijk geleverd te krijgen op basis van de desbetreffende spotmarkt (APX/EPEX, LEBA) en dus om geheel of gedeeltelijk geleverd te krijgen tegen de daadwerkelijke uur/dagprijzen die gelden voor die betreffende dag. Doorgaans is dit een optie die gebruikt wordt door industriële klanten die ook kunnen sturen op het verbruik.

Wat te doen bij beperkt gebruik
Wanneer uw eigen verbruik te klein is om zelf tegen aanvaardbare kosten gebruik te maken van de dienstverlening van Energy Circle. Dan kunt u altijd nog deelnemen aan het door Energy Circle opgerichte Energie Klik Collectief of Energie Spot Collectief.

Het Energie Klik Collectief is door Energy Circle opgezet om ook de kleinere aansluitingen/locaties van haar bestaande klanten te laten profiteren van de voordelen van een strategisch inkooptraject. Of te wel om op basis van een vooraf bepaalde strategie de future markten te volgen en de uiteindelijke leveringsprijzen per kWh en m3 vast te gaan zetten (te klikken).

Het Energie Spot Collectief is opgericht om afnemers de mogelijkheid te bieden om transparant en controleerbaar beleverd te worden tegen maandgemiddelde prijzen op de spotmarkten (APX/EPEX, LEBA). De volatiliteit op de spotmarkten wordt steeds groter, waardoor het energieverbruik tegen de daadwerkelijke uur/dagprijzen voor afnemers steeds risicovoller wordt en met name voor die afnemers die niet kunnen sturen op hun verbruik.

Europees aanbesteden
Naast up-to-date kennis van en ervaring met de Europese aanbestedingsregels, is het essentieel om de benodigde kennis van de energiemarkten te hebben, om tot een aanbesteding technisch en inhoudelijk goed eindresultaat te komen. Onze specialisten zorgen ervoor dat uw Europese aanbestedingen conform de strikte regels verlopen, maar verliezen daarbij het inhoudelijke resultaat nooit uit het oog. Voor u een zorg minder. Download whitepaper Europees aanbesteden

Onafhankelijk
Energy Circle werkt in het belang van de klant en is dus geheel onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Op verzoek voorziet de leverancier de klant van een ondertekende integriteitsverklaring na afronding van het inkooptraject.

Contact opnemen

Neem contact met ons op om uw vragen, wensen of ideeën met ons te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.