Energie-controle

Doorlopende kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisaties en besparingen.

Uw energie blijvend goed geregeld

Benut optimaal uw contract en realiseer kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisatie en besparingen.

Wat kan Energy Circle voor u betekenen?

 • Door adequaat contractbeheer geven wij inzicht in uw lopende contracten. Wij geven inzicht in uw energiecontracten voor alle locaties (leveranciers, netwerk-, meet- en infrabedrijven);
 • Jaarlijks controleert Energy Circle de contractparameters, bijvoorbeeld contractvermogens, de uitnutting hiervan en stelt deze bij wanneer dit voordelen als lagere kosten, efficiency etc. oplevert
 • Inzicht in uw energiekosten en budgetten met behulp van ons Energie Budget Informatie Systeem (EBIS); Download whitepaper EBIS
 • Factuurcontrole elektriciteit, gas, warmte, koude en water
 • Controle op leveringsverplichtingen van alle contractpartijen;
 • Voorkomen en eventueel oplossen van switchproblemen;
 • Regulier overleg met de leverancier met schriftelijke rapportage en voortgangscontrole;
 • Mutatie beheer, nieuwe aansluitingen;
 • Bewaking expiratiedata van uw contracten en tijdig actie ondernemen.

Aanvullende mogelijkheden

 • Managementrapportages;
 • Contractevaluaties;
 • Bijhouden van en anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • Optimalisatie en terugvordering van energiebelasting.

Uw voordeel

 • U bent zelf in-control om energiekosten te verlagen
 • Effectief uitvoeren en evalueren van inkoopstrategie;
 • Zicht op besparingen en controle over het budget;
 • Minimaliseren van risico’s;
 • Tijdig kunnen herzien (verlengen) of beëindigen van contracten;
 • Kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisatie;
 • Meer tijd voor het primaire proces;
 • Uitbesteed en tóch in eigen handen.

Specifieke dienstverlening
Energy Circle is als docent verbonden aan TVVL, de enige post-HBO opleiding in Nederland op het gebied van energie. Ook staan wij voor u klaar met deskundig advies op het gebied van particuliere netten, toekomstscenario’s en dergelijke.

Contact opnemen

Neem contact met ons op om uw vragen, wensen of ideeën met ons te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.