Energiecontrole

Doorlopende kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisaties en besparingen


Download whitepaper EBIS

Uw energie blijvend goed geregeld

Benut optimaal uw contract en realiseer kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisatie en besparingen.

Wat kan Energy Circle voor u betekenen?

 • Door adequaat contractbeheer geven wij inzicht in uw lopende contracten. Wij geven inzicht in uw energiecontracten voor alle locaties (leveranciers, netwerk-, meet- en infrabedrijven);
 • Jaarlijks controleert Energy Circle de contractparameters, bijvoorbeeld contractvermogens, de uitnutting hiervan en stelt deze bij wanneer dit voordelen als lagere kosten, efficiency etc. oplevert
 • Inzicht in uw energiekosten en budgetten met behulp van ons Energie Budget Informatie Systeem (EBIS); Download whitepaper EBIS
 • Factuurcontrole elektriciteit, gas, warmte, koude en water
 • Controle op leveringsverplichtingen van alle contractpartijen;
 • Voorkomen en eventueel oplossen van switchproblemen;
 • Regulier overleg met de leverancier met schriftelijke rapportage en voortgangscontrole;
 • Mutatie beheer, nieuwe aansluitingen;
 • Bewaking expiratiedata van uw contracten en tijdig actie ondernemen.

Aanvullende mogelijkheden

 • Managementrapportages;
 • Contractevaluaties;
 • Bijhouden van en anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • Optimalisatie en terugvordering van energiebelasting.

Uw voordeel

 • U bent zelf in-control om energiekosten te verlagen
 • Effectief uitvoeren en evalueren van inkoopstrategie;
 • Zicht op besparingen en controle over het budget;
 • Minimaliseren van risico’s;
 • Tijdig kunnen herzien (verlengen) of beëindigen van contracten;
 • Kwaliteitsverbeteringen, procesoptimalisatie;
 • Meer tijd voor het primaire proces;
 • Uitbesteed en tóch in eigen handen.

Specifieke dienstverlening
Energy Circle is als docent verbonden aan de stichting PHOE, de enige post-HBO opleiding in Nederland op het gebied van energie. Ook staan wij voor u klaar met deskundig advies op het gebied van particuliere netten, toekomstscenario’s en dergelijke.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

EC-energiecontrole-icoon