Codebesluit – faciliteren meerdere leveranciers op een aansluiting

Op 18 juli 2017 heeft de toezichthouder ACM een codebesluit genomen dat het voor afnemers van elektriciteit vanaf 24 maart 2018 mogelijk maakt om met meerdere leveranciers tegelijk een contract af te sluiten op één elektriciteit aansluiting Codebesluit MLOEA.
Voor een bedrijf dat naast het elektriciteitsverbruik van zijn bedrijf ook beschikt over een productie installatie (denk aan: wkk, windmolen, zonnepanelen) biedt dit besluit bijvoorbeeld de mogelijkheid om de productie terug te leveren aan een andere leverancier dan waar het verbruik is gecontracteerd.
De kern van dit besluit vormt de mogelijkheid om meerdere allocatiepunten bij een aansluiting aan te wijzen waar de energie-uitwisseling administratief plaatsvindt.
Het codebesluit maakt het ook mogelijk voor GDS-ontheffinghouders, als aangeslotene c.q. afnemer, om meerdere leveranciers te contracteren op de aansluiting op het openbare net. De aansluiting bestaat in vele gevallen ook uit meerdere verbindingen. Het codebesluit voorziet niet in een mogelijkheid om derdentoegang te realiseren op het GDS.
Wilt u weten wat dit besluit voor uw situatie betekent en welke kansen en mogelijkheden dit biedt voor uw bedrijf. Neem dan contact op met een van onze adviseurs.