Codewijzigingsbesluit door ACM – Gasallocatie en meteropname G2c

De ACM heeft een codewijzigingsbesluit genomen, dat gevolgen heeft voor gasverbruikers.

Het betreft een wijziging van de allocatie t.b.v. onbalans (schrappen dagallocatie, stuursignaal voor onbalansverrekening) en meteropname G2c klanten.

De aansluitcategorie G2C staat voor een grootverbruiker met een jaarverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3, en zonder telemetriemeter. Deze grootverbruikers worden daarom vergelijkbaar met kleinverbruikers afgerekend op basis van een standaard verbruiksprofiel. De meterstand dient tenminste 1 keer per 36 maanden in het kader van de reguliere controle fysiek te worden afgelezen door de meetverantwoordelijke. Daarnaast is er de jaarlijkse reguliere meteropname die op verschillende manieren kan worden opgenomen, namelijk via standenkaartje, via de meteropnemer of via telemetrie. Met dit besluit wordt van deze jaarlijkse meteropname naar een maandelijkse meteropname gegaan. Omdat de groep afnemers niet zo homogeen is, zijn er in de praktijk veel afwijkingen ten opzichte van het standaardprofiel. Vanwege de lage meetfrequentie worden de afwijkingen pas in het derde jaar verrekend. In de tussentijd heeft dit wel verstorende gevolgen voor de toewijzing van gas aan eindverbruikers en de bepaling van de netverliezen.

Met deze codewijziging wordt de verplichting opgenomen om deze meters maandelijks uit te lezen. Het maandelijks uitlezen kan door maandelijks een meterkaart met de standen te sturen aan het meetbedrijf. Het is echter ook mogelijk om de meter te voorzien van een telemetrie unit, zodat deze op afstand uitleesbaar wordt. Voor het op afstand uitleesbaar maken kunt u contact opnemen met uw meetbedrijf. Deze laatste optie heeft ook als voordeel dat u inzicht krijgt in uw verbruik en uw verbruikspatroon. Dit inzicht heeft een meerwaarde bij het zichtbaar maken van kosten- of energiebesparingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het besluit van de ACM