EB en ODE tarieven 2019 (prognose)

Prognose: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) tarieven 2019, inclusief wetsvoorstel ODE-tarieven 2019.

Onlangs hebben wij een prognose gemaakt op basis van alle beschikbare informatie over de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE) tarieven voor 2019. Inmiddels is er op 27 augustus 2018 een wijzigingsvoorstel (op de Wet ODE) gepubliceerd met de ODE tarieven voor 2019. Dit hoeft niet te betekenen dat dit de definitieve tarieven worden, omdat de Tweede Kamer hier nog wijzigingen kan voorstellen.

EB – ODE tarieven 2019 (prognose)

Met behulp van de rekentool van Energy Circle  kunt u als afnemer c.q. verbruiker van elektriciteit en/of gas de financiële gevolgen van de verhogingen uitrekenen.