Energiebelasting 2016 tarieven

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de energiebelasting tarieven wijzigen per 1 januari 2016. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2015. Wilt u weten wat de impact zal zijn op uw energierekening? Gebruik dan onze tool om dat te berekenen.

Bereken hier uw energiebelasting voor 2016.

Op 22 december 2015 is het belastingplan 2016 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De eerste energiebelasting schijven voor gas en elektriciteit veranderen aanzienlijk.

De eerste schijf voor energiebelasting op gas, tot 170.000 m3, is met 31,7 procent toegenomen. Dit levert een budgettaire opbrengst van € 782 miljoen voor de rijksoverheid. De eerste schijf voor elektriciteit, tot 10.000 kWh, wordt met 15,8 procent verlaagd. Dit levert een budgettaire derving van € 557 miljoen op. De totale opbrengst wordt gebruikt om de verhoging van de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag te financieren en gaat voor een deel naar het bedrijfsleven via een verlaging van de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Waar vorig jaar de tweede en derde schijf met ca. 50 procent werden verhoogd t.o.v. 2014 is er dit jaar voor gekozen om die schijven licht te verhogen met 2,7 procent.

Naast de wijziging van de tarieven is de overheid ook van plan om per 1 januari 2016 de heffingskorting verder te verlagen. De heffingskorting is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de energiebelasting over uw elektriciteitsverbruik. De reden voor de verlaging van de heffingskorting is dat steeds meer particulieren zonnepanelen installeren en gaan terug leveren aan het net. Hierdoor worden zij in feite ondernemer voor de Belastingdienst en mogen zij de btw op de aanschaf van zonnepanelen aftrekken. Ook dit heeft voor de overheid inkomstenderving tot gevolg, waarvoor gecompenseerd wordt door de heffingskorting te verlagen van €311,82 naar €310,81 per aansluiting in 2015. Naar verwachting zal de heffingskorting in de jaren erna verder worden afgebouwd.

In 2016 gaat ook de opslag duurzame energie (ODE) weer behoorlijk stijgen. De ODE is in het leven geroepen om de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) te financieren. De tarieven zijn tot en met 2016 wettelijk vastgelegd. De ODE tarieven zijn laag in vergelijking met de energiebelasting tarieven, maar stijgen wel met 50 tot 60 procent per jaar.

In onderstaande tabellen staan voor elektriciteit en gas energiebelasting tarieven voor 2016, de verandering ten opzichte van 2015 en de opslag duurzame energie voor 2016 weergegeven.

gas 2016

elektra 2016

Wat betekent dit voor u?

De energierekening van uw organisatie zal dus hoger uitvallen door de verhoging van de energiebelasting en de opslag duurzame energie. In onderstaande tabel staat de impact op de gaskosten weergegeven voor verschillende categorieën verbruikers.

gas 2016 2
In onderstaande tabel staat de impact op de elektriciteitskosten weergegeven (inclusief heffingskorting):

elektra 2016 2

U kunt met behulp van onze energiebelasting tool 2016 de impact op uw energiekosten berekenen. De enige manier om de impact te beperken is door minder energie te gebruiken. Energy Circle heeft de expertise in huis om u te begeleiden bij energiezorg en –besparingstrajecten.