Energiebelasting & ODE 2019 én de prognose voor 2020

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie tarieven 2019

en prognose tarieven 2020

In december 2018 zijn de tarieven voor Energiebelasting en ODE 2019 definitief gemaakt.

De maatregelen uit het Regeerakkoord zijn hierin verwerkt, zoals de verlaging van de belasting en verschuiving van belasting op elektriciteit naar belasting op gas.
Een rekentool om uw kosten te vergelijken t.o.v. 2018 kunt u hier downloaden.

Prognose tarieven 2020

Wij hebben ook een prognose gemaakt van de EB en ODE tarieven voor 2020. Dit hebben wij gebaseerd op de plannen die staan beschreven in het Regeerakkoord en het Energieakkoord. In het Energieakkoord is vastgelegd hoe groot de dekking moet zijn van de opbrengsten van de ODE tarieven. Deze tarieven zijn niet definitief en de verdeling tussen de verschillende schijven zal in het komende jaar verder bediscussieerd worden. Wilt u uitreken wat dit voor u betekent, dat kan via deze tool (downloaden)