Energietransitie

portret-edwin-bossenbroekEdwin Bossenbroek: “Op piekmomenten is er veel vraag naar energie en is het duurder dan wanneer de vraag laag is. Demand side response gaat in op mogelijkheden voor grootzakelijke bedrijven om te sturen in de energievraag. Bijvoorbeeld door de productie anders te plannen waardoor er op de piekmomenten minder energie nodig is en andersom. Bij weinig energievraag, dus lagere energieprijzen,  meer energie af gaan nemen. Bedrijven met een eigen warmtekrachtinstallatie kunnen bijvoorbeeld tijdens piekmomenten zelf energie opwekken en daardoor geld besparen.”

 

Fportret-frans-petersrans Peters: “Als grootzakelijke gebruikers willen profiteren van de fluctuerende elektriciteitsprijzen, moet hen wel de mogelijkheid geboden worden. Inflexibele netwerktarieven houden dat nu voor een belangrijk deel tegen. Netbeheerders hebben weliswaar een voorstel voor flexibele tarieven gedaan, maar dat is onbruikbaar voor de grote energiegebruikers. Een systeem van rigide netwerktarieven  houdt de energietransitie tegen. Vraagsturing met Demand side response móet binnen enkele jaren van de grond komen en daarbij is optimale benutting van het elektriciteitsnet cruciaal.”

 

portret-reinier-van-der-weesReinier van der Wees: “In 2050 moet de CO2-uitstoot vrijwel nul zijn in Nederland. In het rapport van Frontier Economics trekt men de conclusie dat onze huidige elektriciteitsvoorziening de transitie van fossiele naar duurzame energie goed kan opvangen de komende 15 jaar. Grootzakelijke verbruikers zullen echter een steeds groter financieel belang krijgen bij het aanpassen van de vraag op het aanbod. Wie te laat beseft dat de energielevering in snel tempo verandert en geen voorzieningen treft, kan in de toekomst geconfronteerd worden met hoge kosten.”

 

 

@elsevier |@mediaplanet | nederlandmvo.nl