Europoortstroom

De Rotterdamse haven en haar bedrijven behoren tot de top van de wereld. Om zo’n goede positie te behouden is het van belang om te investeren en te innoveren.

Investeren is aantrekkelijker wanneer er een economisch stabiel klimaat is en niet een wereld vol onzekerheden. De energiekosten dragen bij aan deze onzekerheid. Het collectief Europoortstroom kan uw bedrijf meer zekerheid geven. Al meer dan 10 jaar zijn we succesvol bezig om de risico’s voor de aangesloten havenbedrijven te beperken.

Wat is Europoortstroom?
Europoortstroom is het collectief wat al sinds 2000 voor bedrijven de collectieve inkoop van elektriciteit regelen. U kunt van ons collectief verwachten dat we met persoonlijke aandacht uw energie-inkoop verzorgen.

Op een strategisch verantwoorde wijze samen met u kopen we in tegen lage kosten en gunstige voorwaarden. Door de toepassing van een heldere inkoopstrategie en de inzet van ons unieke inkoopmanagement instrument worden de risico’s voor de aangesloten havenbedrijven beperkt.

Uw budget blijft beheersbaar door een vooraf vastgesteld plafond en doordat wij voor u de markt nauwgezet in de gaten houden en door een inkoopstrategie de juiste inkoopmomenten in de markt te benutten. Flexibiliteit en keuzevrijheid voor uw organisatie staan hierbij centraal. Besparingen door de inzet van een gezamenlijke inkoopstrategie kunnen oplopen tot 20%.

Bedrijven kunnen hierbij aansluiten en gebruik maken van de reeds overeengekomen collectieve voordelen.
Bepalend voor uw kosten zijn:

  • De leverancierskeuze.
  • Het moment waarop de prijs wordt gefixeerd. De elektriciteitsprijzen fluctueren aanzienlijk. Door een proactieve houding en een goede inkoopstrategie kunt u risico’s beperken en marktkansen benutten.

Klankbordgroep

Alle deelnemers van Europoortstroom zijn welkom om deel te nemen in de klankbordgroep. Deze groep beoordeelt samen met Energy Circle de wijze van tenderen en de te kiezen strategie.

Overige dienstverlening
Het is mogelijk om gebruik te maken van andere diensten van Energy Circle zoals EnergyAlert, advies particuliere netten, terugvordering energiebelasting, maar ook ondersteuning en advies bij de eerste walstroom aansluiting voor zeeschepen in Nederland.

Voordelen van deelname
Deelname aan het inkoopcollectief geeft u de volgende voordelen:

• Goede, pro-actieve service
• Scherpe marktprijzen
• Budgetbeheersing
• Risicobeperking en benutten van marktkansen
• Professionele en terzake kundige uitvoering
• Maximale flexibiliteit in contractvolume
• Geen boetebeding
• Uw eerste facturen worden gecontroleerd

Deelnamekosten
U ontvangt geen aparte factuur voor uw deelname. De kosten worden geheel transparant afgerekend als een vaste toeslag per MWh op de factuur van de elektriciteitsleverancier. De deelnamevergoeding bedraagt € 0,58 per afgenomen MWh en een vastrecht vergoeding van €120,- per jaar per aansluiting. Energy Circle ontvangt dus pas zijn vergoeding nadat de levering heeft plaats gevonden.

Meer informatie?
Neem contact op met Energy Circle op telefoon nummer:+31 (0)36 – 30 30 150