Future versus Spot: structureel ongekend groot verschil

Future vs Spot

De afgelopen jaren zijn meer en meer afnemers overgestapt op de spotmarkt. Dit om tegen de ‘daadwerkelijke’ uur/dagtarieven geleverd te worden, in plaats van tegen een vaste prijs die van te voren is afgesproken (future). Alle beloftes ten spijt heeft dit nooit structurele en aanzienlijke besparingen kunnen opleveren voor afnemers die niet konden sturen op hun verbruik.

2016 versus 2017

Onderstaand een grafiek met een vergelijk tussen de future en de spotmarkt (elektriciteit). Voor de leveringsjaren 2016 (blauw) en 2017 (rood). De gemiddelde spot per uur over dat betreffende leveringsjaar staat weergegeven als doorgetrokken lijn. Ter vergelijk staat de gemiddelde Year-ahead prijs weergegeven, dit indien er het jaar voorafgaande aan dat betreffende leveringsjaar was ingekocht op de future markt tegen een gemiddelde prijs.

Bron: Reuters

Over het leveringsjaar 2016 gezien was levering op de spotmarkt financieel voordeliger dan de gemiddelde Year-ahead voor levering in 2016. Over leveringsjaar 2017 was levering op de gemiddelde Year-ahead voor levering in 2017 weer voordeliger dan de spot gedurende dat betreffende leveringsjaar.

De logische verklaring hiervoor was dat de markten gedurende kalenderjaar 2016 (eind Q1, begin Q2) een absoluut dieptepunt gekend hebben en dat in de daling naar dit dieptepunt toe de spotmarkt wel fundamenteel goedkoper moest zijn. Echter dit betekend ook dat na dit dieptepunt de spotmarkt fundamenteel duurder moet zijn als de future markt.

En 2018

Onderstaand wederom een grafiek met een vergelijk tussen de future en de spotmarkt (elektriciteit) en dit voor het lopende kalender- en leveringsjaar 2018. In de blauwe lijn staat de voortschrijdende gemiddelde spotprijs weergegeven, in de rode  lijn de gemiddelde Year-ahead op de future en in de groene lijn de gemiddelde 2 Year-ahead op de future.

Bron: Reuters

Tot op heden heeft zich de aanname dat in fundamenteel stijgende markten de spot duurder is dan de gemiddelde Year-ahead wel als correct bewezen.

Echter

Bovenstaande grafieken zijn natuurlijk wel gebaseerd op gemiddeldes. Waarbij de vragen in hoeverre een afnemer kan sturen op verbruik en in hoeverre een afnemer een strategische inkoopstrategie toepast niet verdisconteerd is.