Future versus Spot

Gepubliceerd 1 februari 2019

Sinds 2016 zijn afnemers van elektriciteit op de spot aanzienlijk duurder uit!

De afgelopen jaren zijn steeds meer afnemers overgestapt naar de spotmarkt. Om tegen de daadwerkelijke uurtarieven geleverd te worden in plaats van tegen een vaste prijs (future).

Over leveringsjaar 2016 was de gemiddelde afnemer op de spot goedkoper uit dan wanneer deze een vaste prijs had afgesproken. (Gedurende 2015 voor 2016). De logische verklaring hiervoor was dat de markten gedurende kalenderjaar 2016 een absoluut dieptepunt gekend hebben en dat in de daling hierna toe de spotmarkt wel fundamenteel goedkoper moest zijn.

Sinds het tweede kwartaal van 2016 tot op heden zijn de marktprijzen echter structureel gestegen. Hierdoor was de gemiddelde afnemer over de leveringsjaren 2017 én 2018 op de spot aanzienlijk veel duurder uit dan wanneer deze een vaste prijs had afgesproken (gedurende 2016) voor 2017 en/of (gedurende 2016/2017) voor 2018.

In onderstaande grafiek staat de spot baseload over kalender- en leveringsjaar 2018 weergegeven. Ten opzichte van de gemiddelde futureprijs voor kalenderjaar 2018. Wanneer deze gedurende kalenderjaar 2017 (Year Ahead) was gecontracteerd en wanneer deze gedurende de kalenderjaren 2016 + 2017 (2Year Ahead) was gecontracteerd.

Bron: Thomson Reuters

Deze grafiek is natuurlijk wel gebaseerd op gemiddeldes, waarbij de vragen in hoeverre een afnemer kan sturen op verbruik en in hoeverre een afnemer een strategische inkoopstrategie toepast niet verdisconteerd is.