Groene stroom in het perspectief van de Trias Energetica

Groene stroom in het perspectief van de Trias Energetica.

Het bewustzijn om actief iets bij te dragen aan de verduurzaming van ons energiegebruik groeit. Het verlagen van de wereldwijde CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De focus ligt op duurzame lokale energieopwekking uit herbruikbare energiebronnen. De vraag is: wat dragen we bij en hoe (transparant) communiceren we dit.

Het uitgangspunt is de Trias Energetica in volgorde van belangrijkheid:

Stap 1: Bij welke activiteiten kunnen we energie besparen? Wanneer we eerst energie besparen, blijft er een kleinere hoeveelheid over die nog verduurzaamd moet worden. De schoonste elektrische auto is nog steeds de auto die geen kilometers maakt.

Stap 2: Kunnen we zelf in duurzame technieken investeren? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zonne-energie of aan windenergie.

Stap 3: De CO2-footprint verduurzamen. De CO2-footprint die overblijft na energiebesparing (stap 1) en het inzetten van duurzame technieken (stap 2) kunnen wij verduurzamen door bijvoorbeeld het inkopen van garanties van oorsprong (GVO’s) om onze stroom te vergroenen.

Stap 1 en 2 vragen de grootste (financiële) inspanningen van ons en dragen daadwerkelijk bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Stap 3 vraagt het minst van ons, vaak wordt hierover gecommuniceerd alsof we hiermee bijdragen aan het investeren in nieuwe duurzame opwekking (stap 2), echter dit is nauwelijks het geval. De investering in het onrendabele deel (stap 2) van nieuwe duurzame opwekking komt veelal uit subsidies als SDE+. Voor een windmolen bijvoorbeeld bestaat deze investering uit 45 €/MWh SDE+ (stap 2), 50 €/MWh commerciële businesscase en slechts 3 €/MWh aan GVO’s (stap 3).

Via deze link vindt u een overzicht van de handel in GVO’s in Nederland in 2015 (excl. December). Ten opzichte van 2014 is de vraag naar certificaten voor stroom uit wind fors toegenomen. Ook GVO’s voor zon zijn relatief sterk toegenomen. Het GVO systeem is een Europees systeem wat fysiek (via stroomkabels), maar ook administratief (via GVO’s) is gekoppeld. Onderstaande grafiek geeft weer dat de productie van duurzame gecertificeerde stroom in Nederland voornamelijk uit biomassa en wind bestaat.

De volgende grafiek geeft weer dat de in Nederland geïmporteerde GVO’s van duurzaam opgewekte stroom vanuit Europa voornamelijk uit waterkracht bestaat en ook nog een groot deel Europese wind. Voor bijna geheel 2015 is er dan 42,6 terrawattuur (TWh) via GVO’s afgeboekt, wat neerkomt op bijna de helft van het Nederlands verbruik.