Kostenbesparing door monitoring

“Artikel geschreven door Edwin Bossenbroek voor Ensoc Society Online”

“Bedrijven kunnen geld in de portemonnee houden door beter om te gaan met energie.” Edwin Bossenbroek van Energy Circle: “De eerste stap die bedrijven kunnen zetten is het aanpakken van de inkoop van elektriciteit en/of aardgas. Deze stap hebben vele bedrijven al gezet. Maar wat ook steeds belangrijker wordt is het beheren, het monitoren van het energiegebruik. Voor het monitoren van het energiegebruik, of het nu gaat om elektriciteit, aardgas of warmte, zijn verschillende systemen op de markt verkrijgbaar.

Bossenbroek vervolgt: “Energiekosten vormen vaak een  aanzienlijk deel van de totale bedrijfskosten. Met goed beheer is hier een substantieel financieel voordeel te behalen.

 Strategischenergiemanagementsysteeme benadering van energie-inkoop

De dalingen zijn te benutten, evenals de spreiding van risico’s bij de inkoop. Bossenbroek: “Wie gebruik maakt van instrumenten om hier op in te spelen loopt aanzienlijk minder risico om tegen een te hoge prijs in te kopen en dat levert een financieel voordeel op. Een strategische aanpak beperkt risico’s en zorgt voor meer greep op kosten en verbruik.

Energiebesparing, het terugdringen van het verbruik van energie, is ook een manier om grote kostenbesparingen te realiseren. Bossenbroek: “Dat draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de winstgevendheid van de onderneming, maar ook aan internationale afspraken om de uitstoot van CO2 te beperken. Energiebesparing draagt ook bij aan een duurzaam en dus groen imago en  maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meerdere manieren om het gebruik terug te dringen

Energiebesparing is in bestaande situaties vaak te realiseren door technische maatregelen te nemen, zoals het vervangen van de verlichting door LED systemen, de oude cv-ketel te vervangen door een hoog rendement-ketel en/of door extra isolatie aan te brengen. In de industrie zijn de bedrijfsprocessen ook vaak te optimaliseren, persluchtlekkages beperken en voorkomen, stoomsystemen optimaliseren etc. Ook is het vaak mogelijk om de bedrijfsprocessen te verbeteren, dat het eindproduct beter of goedkoper kan worden geproduceerd, met als neveneffect een lager energiegebruik per (kg) product. Al deze maatregelen kosten geld, maar kunnen op korte termijn  al worden gerealiseerd, inclusief de besparingen. “Er zijn nog veel meer besparingsmaatregelen te nemen,” stelt Bossenbroek.

Ontregeling van installaties

“Klimaatinstallaties waarmee het pand verwarmd, gekoeld en eventueel bevochtigd kan worden zijn ooit ingeregeld en worden periodiek onderhouden. Na verloop van tijd kan een klimaatregeling echter ontregeld raken. Als de regelingen voor de koeling of airco niet gekoppeld zijn met de verwarming dan is het mogelijk dat de verwarming zodanig staat ingesteld dat de ruimte op 21°C moet worden gehouden en de koeling ook. Daardoor ontstaat een overlap in temperatuurcorrecties. Er wordt zowel verwarmd als gekoeld. Dit is relatief eenvoudig op te lossen door de regelingen te koppelen of door de koeling enkele graden hoger in te stellen dan de verwarming. Het niet juist ingesteld staan van regelingen komt helaas vaak voor. Ook een te hoge ruimtetemperatuur, onvoldoende nachtverlaging, het blijven verwarmen in de avonden of weekenden, te vroeg opstarten en zo  zijn er nog wel een paar onwenselijke situaties te noemen die tot 20% meer energie kosten.

Meten is nog steeds weten

Steeds opnieuw is te zien dat er met relatief simpele maatregelen veel bereikt kan worden. Bij grootverbruikers wordt het verbruik van elektriciteit en aardgas gemeten met een zogenaamde telemetriemeter. Dat betekent dat het verbruik over korte periodes wordt gemeten en op afstand uitgelezen door het meetbedrijf. Van elektriciteit wordt per kwartier het verbruik gemeten, voor aardgas is dat per uur. Bossenbroek: “Door deze kwartier- of uurverbruiken in een grafiek weer te geven, is op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in het energiegebruik. Zo wordt het patroon van het verbruik zichtbaar gemaakt, zowel overdag als ’s nachts. In een oogopslag kun je zien of er ’s nachts ‘vreemde’, niet verwachte verbruiken zijn. Vaak worden opmerkelijke verschillen of vreemde patronen zichtbaar. Besparingen kunnen groot zijn. Onnodig nachtverbruik is wel met 50% terug te dringen.

 Meetdiensten

Op de energiefactuur die u van de leverancier of netbeheerder krijgt, staan kosten voor meetdiensten. Bossenbroek: ‘De meeste afnemers hebben geen idee wat hiermee bedoeld wordt’. Meetdiensten zijn diensten die door een meetbedrijf worden uitgevoerd. Bij grootverbruikers staan de kosten voor de meetdiensten op de factuur van de netbeheerder, bij kleinverbruikers brengt de leverancier deze kosten in rekening. Meetdiensten zijn kosten die samenhangen met de meter en het meten van het elektriciteits- of gasverbruik. Onder meetdiensten valt de meterhuur, het onderhoud van de meter, het uitlezen van de meterstanden (elektronisch op afstand of door de meteropnemer), het zogenaamde valideren van de meetgegevens etc. Deze diensten vallen onder een wettelijke verplichting. Dus alles wat samenhangt met de energiemeter wordt gefactureerd onder het kopje meetdiensten. ‘De meetdiensten is voor zakelijke gebruikers een vrije markt. Hier geldt dus hetzelfde als bij de inkoop van energie, je kunt zelf bepalen wie jouw meetbedrijf is of gaat worden. Je kunt dus ook ‘wisselen’ van meetbedrijf’’, aldus Bossenbroek. ‘En dit weten de meeste ondernemers niet. Hier valt dus ook te besparen op de kosten, oftewel geld te verdienen’. Energy Circle ondersteunt hierin al diverse ondernemers.

Monitoring energiegebruik

De overheid gaat binnenkort een project opzetten om het monitoren van het energiegebruik meer onder de aandacht te brengen van de afnemers en ondernemers. Door monitoring van het energiegebruik kunnen op een relatief eenvoudige wijze energiebesparingen gerealiseerd worden. Om het gebruik te volgen, te monitoren, is het handig om dit zoveel mogelijk te automatiseren. Al kan het natuurlijk ook door periodiek, eens per week of maand, de meterstanden op te nemen.  Maar het geheel automatiseren is veel makkelijker en er komt veel meer informatie beschikbaar. Meetbedrijven, die uw verbruik op dit moment al meten, hebben hier systemen voor om via een portal het verbruik zichtbaar te maken. Ook andere bedrijven spelen hierop in en beiden webtools aan. Bossenbroek: ‘Let wel even op, dit is een dienst waarvoor veelal betaald moet worden en die niet onder de Meetdiensten valt. Hier ontstaat nog wel eens een misverstand, dat men denkt dat er twee keer betaald wordt, voor Meetdiensten en het aanleveren van meetdata. Maar dit zijn echt andere diensten’. De portals van de meetbedrijven richten zich vooral op de hoofdmeter(s). Maar er zijn naast de meetbedrijven andere partijen in de markt die hierop inspelen. Deze marktpartijen bieden vaak ook aan om tussenmeters te plaatsten. Met tussenmeters kan op een gedetailleerder niveau per afdeling of zelfs machine of installatie het verbruik gemeten en gemonitord worden. Afwijkingen in het verbruik kunnen gerichter aan een installatie worden toegewezen en daardoor is het makkelijker om een probleem op te lossen. ‘Hiermee heb je een tool in handen om op een relatief eenvoudige wijze tegen lagere kosten te werken of produceren en ook een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van uw organisatie’.

Energy Circle BV is een onafhankelijk adviesbureau met een brede kennis op het gebied van energie, van inkoop tot besparing, van beheer tot juridische trajecten. Wanneer u meer informatie wilt hebben, kijk dan op www.energycircle.nl of neem contact op met Edwin Bossenbroek op 06-4780 1060, e.bossenbroek@energycircle.nl.