Marktvisie Juni – 2022

Gepubliceerd op 1 juni 2022

 

Gasmarkt is en blijft ‘leading’..

De gasmarkt bepaald al sinds enige tijd de ontwikkelingen op de energiemarkten en zal dit de komende tijd ook blijven doen.

Nu Gazprom de levering van gas ook gestaakt heeft aan: Gasterra, Ørsted en Shell, dit aangezien deze partijen de gasleveringen niet in roebels willen betalen, zijn de energiemarkten nogmaals gewezen op de uiterst fragiele positie van de gasmarkt. Deze fragiele positie is natuurlijk gebaseerd op de onderliggende geopolitieke situatie en daardoor lastig door te rekenen in de wiskundige modellen, hetgeen voor extra hoge risicopremies op de gasprijzen zorgt.

Gezien de houding vanuit zowel de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Staten is op korte termijn geen verbetering te verwachten en zullen de partijen op de gasmarkt dus moeten ‘dealen’ met deze onzekerheden. Echter komen er wel steeds meer berichten vanuit diverse lidstaten van de Europese Unie dat de consensus inzake het (huidige) beleid t.a.v. Rusland aan het afbrokkelen is. Dit aangezien de Europese Unie vooral zichzelf lijkt te treffen en niet Rusland.