Marktvisie april – 2021

Gepubliceerd op 13 april 2021

 

CO2-prijzen op recordhoogte!

De CO2-prijzen blijven stijgen door een relatieve sterke vraag vanuit de markt. Deelnemers aan de emissiehandel moeten namelijk voor eind april voldoende emissierechten ingekocht hebben om hun emissies over 2020 af te dekken. Waardoor aangenomen mag worden dat de CO2-prijzen gedurende deze maand nog verder op kunnen gaan lopen.

Gevolgen voor de elektriciteitsprijzen:

De elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt stijgen met circa € 0,50 per MWh voor elke euro stijging van de CO2-prijzen. Echter leidt de energietransitie, meer groen én bovenal minder kolen, wel tot een steeds kleinere CO2-uitstoot per opgewekte MWh. Waardoor stijgende CO2-prijzen op termijn (relatief gezien) een steeds kleiner effect zullen gaan hebben op de elektriciteitsprijzen.

Onderstaand de belangrijkste grafieken van dit moment: