Marktvisie Februari – 2022

Gepubliceerd op 2 februari 2022

 

Toegenomen spanningen over en binnen Oekraïne…

De toegenomen spanningen over en binnen Oekraïne zorgen voor een verhoogde risicopremie op de olie- en gasmarkten. Naast een verhoogd risico op een verdere escalatie van het conflict tussen Oekraïne en de separatistische gebieden aldaar, lijken vooral de Amerikanen en de Engelsen de druk op Rusland op te blijven voeren.

Echter zien wij ook weer bewegingen van de grotere continentaal Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië om met Rusland tot een diplomatieke oplossing te komen die de situatie omtrent Oekraïne de-escaleert en die de (historische) zorgen van Rusland weg zou moeten nemen inzake mogelijke wapensystemen van NAVO-lidstaten aan hun grenzen. Dit laatste is iets wat Rusland reeds sinds de val van de Sovjet-Unie wenst.

Fundamenteel hebben we momenteel te maken met meer Wind, relatief mild winterweer en verwachtingen daarvoor tot medio maart én zelfs met onverwacht toegenomen gasleveringen vanuit Rusland. Boze tongen zouden kunnen beweren dat dit een signaal van Rusland aan de continentaal Europese landen is. Zelfs met de lage vullingsgraad die onze gasbuffers momenteel hebben, lijkt de angst voor gastekorten deze winter wel wat afgenomen te zijn.

Daarnaast zien we ook nog dat de economische verwachtingen voor de nabije toekomst naar beneden bijgesteld worden en dat de belangrijkste centrale banken (FED + ECB) signalen beginnen af te geven van een verdere inperking van de ondersteuningspakketten én van renteverhogingen om de uit de hand gelopen inflatie te temperen. Historisch gezien heeft dit altijd geleidt tot een vermindering van het speculatieve kapitaal in de commoditymarkten en dus tot een prijsdalingen.