Marktvisie Juli – 2022

Gepubliceerd op 4 juli 2022

 

Weer – Prijsstijgingen alom!

De energiemarkten blijven gevangenen van de geopolitieke spanningen. Sancties op sancties, mogelijke prijsplafonds én angst voor een mogelijke leveringsstop vanuit Rusland blijven de boventoon voeren. Daarnaast blijven Europese overheden en met name de Duitse overheid drukdoende om hun gasverbruik te verlagen. Waarbij verstoringen in de verschillende daarmee samenhangende distributieketens soms voor lief genomen lijken te worden.

Met het aanstaande onderhoud aan Nord Stream 1 zullen de gasprijzen wel op het huidige niveau blijven, waarbij de markt ook bevreesd is voor de volledige stillegging van Nord Stream 1. Echter als de verstoring aan het Noorse Ormen Lange gasveld in de komende week is verholpen, zou er weer maximaal gas vanuit Noorwegen kunnen worden geïmporteerd. Waardoor het huidige vultempo van de Nederlandse gasbuffers weer voortgezet kan gaan worden. Deze voorraden zijn momenteel voor circa 50% gevuld.

Echter blijft de markt vooral reageren op elk nieuwsbericht, welke de geopolitieke spanningen en/of de spanning op de energiemarkten kan verminderen of vermeerderen. Krijgt Europa nog te maken met een volledige leveringsstop vanuit Rusland? Zal Europa haar huidige beleid ten aanzien van Rusland op korte termijn nog kunnen versoepelen? Anders zou de aankomende winterperiode weleens de spreekwoordelijke ijsberg kunnen zijn die de Europese economieën ’ten onder’ zou kunnen laten gaan…