Marktvisie mei – 2021

Gepubliceerd op 5 mei 2021

 

CO2-prijzen blijven leidend

De CO2-prijzen blijven leidend voor de prijsvorming op de futuremarkt elektriciteit en aardgas. Zelfs nu het niet meer mogelijk is voor deelnemers om hun emissies over 2020 af te dekken en deze extra vraag uit de markt is weggevallen, zien we nog steeds een behoorlijke prijsvolatiliteit. Echter heeft de Europese Commissie onlangs wel besloten om hun voorstellen ten aanzien van het nieuwe beleid te verschuiven van juni naar juli.

Nu leidt deze volatiliteit in de CO2-prijzen momenteel tot een hoge volatiliteit op de elektriciteit en gasmarkt. Waar het de afgelopen maanden al gebruikelijk was dat er gedurende één handelsdag geen handel was voor de toekomstige leveringsjaren inzake elektriciteit, hebben we dat de afgelopen handelsdagen ook gezien voor de levering van aardgas. Hetgeen uitzonderlijk is.

Nu hebben veel afnemers elektriciteit en gas over de afgelopen maanden gewacht met de inkoop hiervan voor de komende kalenderjaren. Echter zal dit over deze en volgende maand wel weer gaan aantrekken. Zeker gezien de onzekerheden ten aanzien van de voorstellen van de Europese Commissie die nu voor juli op de agenda staan.

Onderstaand de belangrijkste grafieken van dit moment: