Marktvisie week 11 – 2019 | Klimaatakkoord

Gepubliceerd 15 maart 2019

Klimaatakkoord: doelen (waarschijnlijk) niet gehaald, kosten vallen mee.

Deze week werd de doorrekening van de het klimaatakkoord gepresenteerd. De belangrijkste conclusie daarin was dat de doelen waarschijnlijk niet worden gehaald en dat de kosten meevallen. Initieel werd er gedacht dat de kosten jaarlijks tussen 3 en 3,9 miljard zouden zijn. De doorrekening van de PBL komt nu met een verwachting van 1,6 tot 1,9 miljard kosten in 2030. Het kabinet werkt de komende weken aan het definitief maken van de klimaat-maatregel.

In een brief van Minister Wiebes werden er al vijf elementen beschreven die daar onderdeel van zullen uitmaken. Het verhogen van ODE tarieven voor bedrijven en verlagen van energiebelasting voor huishoudens. De verhouding zal veranderen van 50/50 naar derde/twee-derde. Daarnaast zal er worden gewerkt aan een CO2-heffing die de bonus/malus systeem zoals voorgesteld door de industrietafel zal vervangen.

In de aanpak van automobiliteit zal de huidige marktontwikkeling worden meegenomen. De ambitie van de landbouwtafel om meer CO2-reductie te realiseren zal worden meegenomen, overigens was dit ook de tafel met de laagste CO2-reductie. Als laatste zal het kabinet werken aan begrenzing van de toepassing van CCS (Carbon Capture and Storage), om verdringing van schone technieken te voorkomen.

Olie

De IEA (International Energy Agency) verwacht een klein tekort in olieproductie in het tweede kwartaal van 2019. De OPEC roept al zijn leden op vast te houden aan de afgesproken olieproductie beperkingen. De verwachting is dat de VS zijn productie zal opvoeren en zal kunnen voldoen aan het tekort. De vraag is of Venezuela de productie op het huidig niveau zal kunnen houden. De stroomuitval in Venezuela begint impact te hebben op de olieproductie. De Brent prijs ligt momenteel rond de 67,5$/vat.In de komende periode zou deze prijs kunnen stijgen.

Kolen

De Europese markt is nog steeds goed voorzien van kolen. Twee weken geleden lag de prijs voor kalenderjaar 2020 nog op ca. 80 $/ton. Op dit moment ligt deze prijs op een niveau van ca. 74,5 $/ton. Naast het feit dat er voldoende aanbod is op de internationale markt, ondervind kolen concurrentie van windenergie. In de afgelopen twee weken was de windproductie relatief hoog.

CO2

In de afgelopen twee weken is de CO2-prijs redelijk stabiel gebleven rond een niveau van ca. 23 €/ton. Dit was enigszins onverwacht aangezien de elektriciteitsproductie door fossiele bronnen wat lager was door de hoge windproductie en de sentimenten rondom de Brexit. De onzekerheden lijken ingeprijst te zijn in de CO2-prijs.

Gas

Ondanks de koudere temperaturen t.o.v. twee weken geleden is de prijs voor gas gedaald. De prijs voor levering in 2020 lag twee weken geleden rond de 20 €/MWh. Op dit moment ligt de prijs rond de 18,75 €/MWh. Dit wordt veroorzaakt doordat het aanbod uit Noorwegen en Rusland en het besluit van Minister Wiebes om meer gaswinning toe te laten dan de SODM adviseert.

Bron: Thomson Reuters

Wij verwachten dat de daling door zal zetten. De future prijzen bedragen op dit moment (circa):2020 –18,75€/MWh, 2021 –18,77€/MWh, 2022 –18,10.

Elektriciteit

De afgelopen twee weken zijn de elektriciteitsprijzen gedaald. Dit komt vooral door de daling van de brandstofprijzen. De baseloadprijs voor levering in 2020 lag twee weken geleden op een niveau van 51,5 €/MWh. Op dit moment ligt de prijs op een niveau van ca. 50 €/MWh. De aankondiging dat de Hemweg Centrale per 1 januari 2020 sluit heeft weinig effect gehad op de prijsontwikkeling. We verwachten de komende periode geen grote toename in de elektriciteitsvraag. Daarnaast is er voldoende aanbod. De komende periode zien wij daarom verdere neerwaarts potentieel. De baseloadprijzen bedragen op dit moment(circa):2020 –50€/MWh, 2021 –48 €/MWh, 2022 –46,50 €/MWh.