Marktvisie week 18 – 2018 | Marktprijzen

De Brentolie prijs begon deze week boven de 75 $/vat. Door een tijdelijke afname in vraag, veroorzaakt door de viering van de Dag van de Arbeid (1 mei) zakte de prijs tot vlak boven de 73 $/vat. Op dit moment is de prijs bijna de 74 $/vat genaderd. De stijging wordt veroorzaakt deels door politieke spanningen, het is afwachten wat de Verenigde Staten zullen doen met de Iran overeenkomst en deels door een technische storing bij de Sullon Voe Terminal in Schotland. Dit zorgt er voor dat er ca. 97.000 vaten per dag minder te verhandelen zijn in de Brentoliemarkt. Naar verwachting is de terminal na zondag weer operationeel.

De kolenprijs voor levering in 2019 is in de laatste twee dagen gezakt van ca. 85 $/ton naar ca. 83,4 $/ton in de ARA markt (Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen). Echter verwachten wij dat deze prijs weer verder zou kunnen stijgen de komende tijd.

Waar Europa plannen heeft om op termijn de kolencentrales uit te faseren (wat al leidt tot minder investering in kolenproductie) is de kolenprijs op de Aziatische markt gestegen naar een niveau die in vijf jaar niet is bereikt (meer dan 100 $/ton). Door een toenemende vraag uit Pakistan en de Filipijnen.

De CO2-prijs voor 2018 is sinds eind maart redelijk horizontaal aan het voortbewegen tussen de 14 €/ton en de 13 €/ton. Op enkele momenten is de prijs even onder de 13 €/ton geweest. Er zijn geen tekenen dat de stijging die werd ingezet in het begin van het jaar zal afnemen. Eurostat heeft berekend dat de CO2-uitstoot in de gehele EU met 1,8 procent is gestegen in 2017 ten opzichte van de uitstoot in 2016. Als we kijken naar de gemiddelde CO2 prijs in die jaren 2016 (5,5 €/ton) en 2017 (5,9 €/ton) zit je op een heel andere prijsniveau dan de prijs op dit moment. Deze prijsstijging zal waarschijnlijk invloed hebben op de CO2-uitstoot cijfers in 2018.

De gasprijs voor levering in 2019 piekte eind vorige week rond een prijs van 19,2 €/MWh. Deze week zakte deze prijs naar ca. 18,7 €/MWh. Dit kwam door de zachtere temperaturen en de meevallende aanvoer uit Noorwegen. Het is echter de vraag of de daling door zal zetten, ondanks de zachte temperaturen. De gasvoorraden zijn historisch laag de winter uitgekomen, en het onderhoudsseizoen voor gas infrastructuur begint.

Net als de andere grondstofprijzen heeft de baseloadprijs voor levering in 2019 een daling meegemaakt na de viering van de Dag van de Arbeid. In de rest van Europa wordt deze feestdag uitgebreider gevierd dan in Nederland. De prijs begon deze week op ca. 43,4 €/MWh en ligt op dit moment op een prijs van ca. 42,8 €/MWh. De komende weken worden er warmere temperaturen voorspeld. Dit zou kunnen leiden tot een grotere vraag van koeling. In combinatie met stijgende brandstofprijzen verwachten wij een stijging van de baseloadprijs.