Gepubliceerd 1 mei 2019   Olie De definitieve aankondiging van de Amerikaanse overheid om de vrijstellingen voor de olie-importen uit Iran niet te verlengen heeft alleen maar een tijdelijk effect gehad op de olieprijs. Waar de olie-export’en vanuit Iran nu nog circa 1 miljoen vaten per dag bedraagt, wenst de Amerikaanse overheid dit terug te […]

Marktvisie week 18 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd 1 mei 2019

 

Olie

De definitieve aankondiging van de Amerikaanse overheid om de vrijstellingen voor de olie-importen uit Iran niet te verlengen heeft alleen maar een tijdelijk effect gehad op de olieprijs. Waar de olie-export’en vanuit Iran nu nog circa 1 miljoen vaten per dag bedraagt, wenst de Amerikaanse overheid dit terug te dringen naar 0 vaten per dag.

In de media werd al gesuggereerd dat de Amerikaanse president met één enkele tweet de olieprijs weer heeft doen laten dalen, echter de markt hield al rekening met de extra beperkingen inzake Iran en had dit al grotendeels in geprijsd. Waardoor er al vraagtekens gezet konden worden bij de tijdelijke prijsstijging.

Twee weken geleden bevond de Brent zich op een niveau van rond de 72 $/vat en op dit moment bevindt de prijs zich weer op een niveau van rond de 72 $/vat.

 

Kolen

De voorraden blijven hoog en de kolenprijs is weer dalende. Voor de opwekking van elektriciteit wordt in Europa (nog) steeds meer gebruik gemaakt van gascentrales, hetgeen de laatste tijd extra ondersteund werd door relatief hoge CO2-prijzen. Aangezien de duurzame opwekking van elektriciteit ook op niveau blijft, mag aangenomen worden dat de kolenprijs onder druk zal blijven staan.

De prijs voor het komende kwartaal ligt momenteel op circa 65 €/ton, twee weken geleden was dit nog circa 67 €/ton.

 

CO2

De CO2-prijzen zijn weer iets gedaald. Dit mede als gevolg van het verstrijken van de deadline met betrekking tot de emissieverplichtingen vanuit het ETS.  Twee weken geleden lag de prijs nog op circa 26,5 €/ton en op dit moment bevindt de prijs zich op een niveau van circa 26 €/ton.

 

Gas

De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op een niveau van circa 19,5 €/MWh. Relatief grote LNG-aanvoer en uiterst grote gasvoorraden beperken hier tevens het opwaarts potentieel. Wel is het momenteel wat kouder dan verwacht, hetgeen ook aan de ontwikkelingen van de spotprijzen te zien was.

 

Elektriciteit

De baseload prijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op een niveau van net boven de 52 €/MWh. Iets lager dan twee weken geleden (53 €/MWh), maar nog steeds aanzienlijk boven het prijsniveau van 4 weken geleden (48 €/MWh). Het einde van de prijsstijgingen van de CO2- en de gasprijzen beperken hier momenteel het opwaarts potentieel.