Gepubliceerd 16 mei 2019   Olie De verder oplopende spanningen tussen: de Verenigde Staten en China, de Verenigde Staten en Venezuela en tussen de Verenigde Staten en Iran, kunnen op korte termijn voor een opwaartse druk op de olieprijs zorgen. Wat betreft de langere termijn ligt de situatie toch wat ingewikkelder. De verder toenemende spanningen […]

Marktvisie week 20 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd 16 mei 2019

 

Olie

De verder oplopende spanningen tussen: de Verenigde Staten en China, de Verenigde Staten en Venezuela en tussen de Verenigde Staten en Iran, kunnen op korte termijn voor een opwaartse druk op de olieprijs zorgen. Wat betreft de langere termijn ligt de situatie toch wat ingewikkelder. De verder toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zou de mondiale economie weleens kunnen schaden, waardoor er weer minder vraag naar olie komt. Aan de aanbodzijde zorgen de verder toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en tussen de Verenigde Staten en Venezuela echter weer voor een verdere beperking aan de aanbodzijde van de oliemarkt. Twee weken geleden bevond de Brent zich op een niveau van rond de 72 $/vat en op dit moment bevindt de prijs zich op een niveau van rond de 72,5 $/vat.

Kolen

De kolenprijs blijft dalende. Vanwege de geopolitieke spanningen en aangezien de duurzame opwek van elektriciteit op niveau blijft, mag aangenomen worden dat de kolenprijs verder onder druk zal blijven staan. De prijs voor dit kwartaal ligt momenteel op circa 61 €/ton, twee weken geleden was dit nog circa 65 €/ton.

CO2

De Europese Commissie zal deze week bekend maken hoe groot het overschot aan CO2 emissierechten is, hetgeen weer bepalend is voor de hoeveelheid rechten die uit de markt gehaald gaan worden. Hetgeen natuurlijk voor de nodige onzekerheid zorgt. Op dit moment bevindt de prijs zich op een niveau van circa 26 €/ton.

Gas

Naast de opwaartse druk door: de geopolitieke spanningen en een relatief hoog gasverbruik, zorgen: het grote aanbod (Rusland + LNG) en de grote gasvoorraden, weer voor een neerwaartse druk op de gasprijzen. De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op een niveau van circa 19,1 €/MWh.

Elektriciteit

Door de geopolitieke spanningen, de nog openstaande vragen omtrent het toekomstige aanbod van CO2 rechten, maar ook door de fundamenteel nog steeds neerwaartse prijsdruk op de energiemarkten blijft de markt naar richting zoeken. De baseload prijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op een niveau van onder de 51,55 €/MWh.