Marktvisie week 22 – 2018 | Marktprijzen

De Brentolie prijs daalde eind vorige week van vlak onder de 80 $/vat naar ca. 75 $/vat. Dit kwam door gesprekken tussen Saudi-Arabië en Rusland over mogelijkheden om de afgesproken productie plafond te versoepelen. Op dit moment is de Brentolie prijs weer gestegen naar ca. 77,8 $/vat. Door een waarschuwing van de Russische Centrale Bank voor de effecten van een prijsdaling op de Russische Financiële markten door een eventuele productie verhoging. Op 22 juni staat een volgende gesprek gepland. De speculatie in afwachting van dit gesprek zal de komende weken de Brentolie prijs beïnvloeden.
Een ander opvallend verschijnsel in de oliemarkt is de spread tussen Brentolie (olie uit EU, Afrika en het Midden-Oosten) en de WTI-olie (olie uit de VS). Deze is inmiddels opgelopen naar ca. 11 $/vat. De VS zijn nu de tweede grootste olieproducent ter wereld geworden (in aantal vaten per dag), achter Rusland.

De kolenprijs voor levering in 2019 begon deze week op ca. 89 $/ton. Gedurende de week zakte deze prijs naar ca. 86 $/ton. Inmiddels is de prijs weer gestegen naar een niveau van ca. 87 $/ton. Er wordt een afname verwacht van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie in de komende weken. Dit kom deels door de hevige buien in Europa in de afgelopen weken die de reservoirs van waterkrachtcentrales gevuld hebben.

De CO2-prijs voor 2018 is in de afgelopen week gezakt van ca. 16,3 €/MWh naar ca. 14,9 €/MWh. Dit is een correctie op de stijging van de CO2-prijs in de afgelopen maanden. Drie maanden geleden was de CO2-prijs nog ca. 10 €/MWh. Wij verwachten dat deze correctie niet door zal zetten en dat de CO2-prijs rond de 15 €/MWh zal blijven.

De gasprijs voor levering in 2019 piekte vorige week rond een prijs van 21,7 €/MWh (op 22 mei). Deze week zakt deze prijs naar ca. 20 €/MWh voornamelijk door de warmere temperaturen. Onze verwachting is dat deze daling niet door zal zetten. De vraag naar gas door gasopslagen is nog steeds aanwezig en in de komende maanden staat er traditioneel veel onderhoud van gas infrastructuur gepland.

Net als de gasprijs heeft de baseloadprijs voor levering in 2019 vorige week gepiekt (rond 22 mei). De prijs lag toen op 49,2 €/MWh. Inmiddels is de prijs gedaald naar ca. 47 €/MWh. De baseloadprijs volgde de ontwikkeling van de brandstofprijzen hierin. In de komende periode worden er warme temperaturen (vraag naar koeling blijft) verwacht in combinatie met weinig wind. Daardoor verwachten wij niet dat de daling door zal zetten.