Marktvisie week 24 – 2019 | Marktprijzen

 Gepubliceerd 14 juni 2019

 Olie

Deze week zijn Olietankers ‘beschoten’ in de straat van Hormuz, een belangrijke plek voor het vervoer van olie vanuit het Midden-Oosten. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van betrokkenheid bij deze aanval, maar Iran ontkent. De Brent prijs steeg met circa 2,2 % naar aanleiding van dit incident en ligt momenteel op een niveau van rond de 61 $/vat, echter een maand geleden was dit nog circa 72 $/vat. Een grote prijsstijging in de nabije toekomst is op basis van vraag en aanbod niet te verwachten, maar dat kan en moet dan vooral gebaseerd zijn op een verdere escalatie in dit ‘politieke’ conflict.

Kolen

De kolenprijs blijft verder dalen. Er is nog steeds sprake van overaanbod en de duurzame opwek van elektriciteit blijft ook op niveau. De prijs voor levering in dit kwartaal ligt momenteel op circa 54 €/ton, een maand geleden was dit nog circa 61 €/ton.

CO2

De CO2 prijs is over de afgelopen weken vrij stabiel, dit met een licht dalende tendens. Momenteel bevindt deze zich op circa 24,8 €/ton, terwijl deze een maand geleden boven de 26 €/ton lag. Een ‘no-deal’ Brexit zou voor (meer) neerwaartse druk kunnen zorgen. De speculaties over een ‘no-deal’ Brexit zijn weer toegenomen sinds Boris Johnson als grootste kandidaat gezien wordt voor de opvolging van Premier May.

Gas

De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op circa 18,2 €/MWh. In de afgelopen weken is de prijs rustig gedaald naar dit niveau en dit vanaf een niveau van 19,1 €/MWh een maand geleden. Waarbij wij verwachten dat deze tendens op korte termijn stand zal houden.

Elektriciteit

De baseload prijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment onder de 50 €/MWh. Net als bij de andere commodity prijzen heeft de elektriciteitsprijs zich stabiel tot licht dalend voortbewogen over de afgelopen weken. Een maand geleden lag de prijs nog op een niveau van circa 51,55 €/MWh. Waarbij wij ook hier verwachten dat deze tendens op korte termijn stand zal houden. Dit tenzij de temperaturen hoger worden dan verwacht.