Marktvisie week 26 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 29 juni 2018

Op vrijdag 22 juni is OPEC tot een akkoord gekomen om de olieproductie in de tweede helft van dit jaar te verhogen met 1 miljoen vaten per dag.

Dit besluit is waarschijnlijk mede beïnvloed door het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. China, momenteel de grootste importeur van Amerikaanse olie, moet door haar eigen tegenmaatregelen op zoek naar andere leveranciers. Naast deze verhoging kan China haar importen uit Iran gaan verhogen. Aangezien de Verenigde Staten weer economische sancties hebben ingevoerd tegen Iran. Waardoor Iran geen olie meer kan exporteren naar de Verenigde Staten en steeds moeilijker naar de ‘bondgenoten’ van de VS.

Echter in de praktijk zullen de leden van OPEC deze productieverhoging moeilijk kunnen waarmaken, aangezien meerdere leden niet in staat zijn om meer te produceren. Momenteel wordt een productie verhoging verwacht van meer dan 500.000 vaten per dag. Het huidige prijsniveau schommelt tussen de 77 $/vat en de 78 $/vat Brent.

Kolen

De vraag naar kolen in Europa is nog steeds dalende, mede door de hevige buien in voornamelijk Zuid-Europa die de reservoirs van de waterkrachtcentrales weer gevuld hebben. De vraag naar kolen in China en India blijft echter stijgende hetgeen voor een aanhoudende krapte zorgt op de kolenmarkt. Ook op de kolenmarkt ziet men de invloed van het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De tegenmaatregelen van China hebben uiteindelijk geleid tot een daling van de kolenprijs met meer dan 4 $/ton voor kalenderjaar 2019. Het huidige prijsniveau voor kalenderjaar 2019 ligt rond de 88 $/ton.

CO2

De CO2-prijs voor 2018 lag vier maanden geleden nog rond de 10 €/MWh en is daarna gestegen tot boven de 16 €/MWh. Gedurende deze maand heeft er een correctie plaatsgevonden naar beneden de 15 €/MWh. De prijs is sindsdien weer iets gestegen en ligt weer boven de 15 €/MWh.

CO2 prijzen
Bron: Thomson Reuters

Gas

De gasvraag is gedaald mede door een lagere vraag vanuit de consumenten en een lagere gasvraag vanuit de energiecentrales. De hoge opwek uit wind en water heeft geleidt tot minder productie door de relatief dure gascentrales. Tevens nadert het onderhoud aan de infrastructuur in Noorwegen en Groot Brittannië zijn einde, waardoor er weer meer gas beschikbaar komt. Daartegenover is de vraag naar gas om de gasopslagen weer te vullen nog steeds aanwezig en kan dit een bodem onder de korte termijn gasprijs leggen. De gasprijs voor kalenderjaar 2019 bedraagt momenteel 20,63 €/MWh, kalenderjaar 2020 bedraagt momenteel 19,16 €/MWh en kalenderjaar 2021 bedraagt momenteel 18,80 €/MWh .

Baseload

Net als de gasprijs blijft de baseloadprijs onverminderd volatiel. De prijsschommelingen van dag tot dag zijn groot en lijken steeds groter te worden zonder dat daarvoor altijd aantoonbare redenen zijn. Tevens is er nog steeds sprake van een sterke backwardation. De baseloadprijs voor kalenderjaar 2019 bedraagt momenteel 46,68 €/MWh, kalenderjaar 2020 bedraagt momenteel 43,65 €/MWh en kalenderjaar 2021 bedraagt momenteel 42,15 €/MWh .
Richting de toekomst verwachten wij sterkere prijsschommelingen (hogere volatiliteit) en een opwaartse druk op prijzen mede gedreven vanuit de geopolitieke situatie inzake de Verenigde Staten, Europa, China, Rusland en Iran.