Marktvisie week 28 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 12 juli 2018

OPEC akkoord

Het OPEC akkoord van vrijdag 22 juni om de olieproductie te verhogen met 1 miljoen vaten per dag, heeft nog niet geleidt tot een prijsdaling. De Brent prijs ligt momenteel zelfs hoger dan voor het akkoord. Het huidige prijsniveau schommelt bedraagt circa 75 $/vat Brent.

In tegenstelling tot de afspraken van de OPEC leden om de productie te verruimen, blijft de productie in de Verenigde Staten juist steken op (bijna) 11 miljoen vaten per dag. Waardoor het prijsdrukkende effect van de schalie olie minder en minder wordt. Zelfs het aantal actieve boorplatforms in de Verenigde Staten is aan het dalen, wat natuurlijk niet wijst op productiestijgingen in de nabije toekomst.
Onze verwachting is dat het huidige prijsniveau behouden blijft en dat een lichte stijging tot de mogelijkheden behoord. Waardoor de Brent structureel wel eens boven de 80 $/vat uit zou kunnen gaan komen.

Kolen

Hoewel er momenteel meer dan genoeg kolen beschikbaar zijn, kan de prijs hiervan in de komende weken en maanden toch aanzienlijk oplopen. De combinatie van weinig regen en weinig wind beperkt de productie van duurzame elektriciteit (waterkrachtcentrales + windparken) in China én Europa en de relatief hoge temperaturen zorgen ook voor een hogere elektriciteitsvraag inzake koeling. Waardoor de vraag naar kolen in China in de komende weken en maanden wel eens zou kunnen gaan stijgen. De kolenprijs, voor levering in de volgende kalendermaanden, heeft het hoogste punt in de afgelopen 6 jaar bereikt en ligt boven de 100 $/ton.

CO2

De CO2-prijs heeft zich weer ‘volledig hersteld’ en ligt weer boven de 16 €/ton. De correctie (< 15 €/ton) was dus maar van korte duur. Onze verwachting is dat het huidige prijsniveau minimaal behouden blijft en dat een lichte stijging tot de mogelijkheden behoord. Mede vormgegeven door de politieke besluiten in Den Haag. Waardoor de CO2-prijs wel eens boven de 17 € / ton uit zou kunnen komen.

Gas

De gasvraag is over de afgelopen week weer behoorlijk gestegen. Een aanhoudende vraag vanuit leveranciers om hun opslagen te vullen en een gestegen vraag vanuit de gas gedreven elektriciteitscentrales hebben de spotprijzen doen laten stijgen. Vanwege een hogere vraag naar koeling en een lagere duurzame opwek (waterkracht + wind) moesten gascentrales bijgeschakeld worden om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. De gasprijs voor kalenderjaar 2019 bedraagt momenteel 21,28 €/MWh, kalenderjaar 2020 bedraagt momenteel 19,76 €/MWh en kalenderjaar 2021 bedraagt momenteel 19,28 €/MWh. Dit terwijl de spotprijs tussen de 22 €/MWh en 23 €/MWh schommelt. Een verdere stijging van de gasprijs voor de komende kalenderjaren is daarom ook niet uit te sluiten.

Bron: Thomson Reuters

Elektriciteit

Net als de gasprijs zijn de elektriciteitsprijzen ook gestegen. Dit mede als gevolg van stijgende kolen- en CO2-prijzen. Tevens is er nog steeds sprake van een sterke backwardation. De baseloadprijs voor kalenderjaar 2019 bedraagt momenteel 49,73 €/MWh, kalenderjaar 2020 bedraagt momenteel 46,66 €/MWh en kalenderjaar 2021 bedraagt momenteel 45,23 €/MWh . Richting de toekomst verwachten wij ook hier een behoud van het huidige prijsniveau en zelfs een mogelijke verdere stijging.

Bron: Thomson Reuters