Marktvisie week 30 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd op 25 juli 2019

 

Olie

Ondanks de ‘tanker oorlog’ tussen Iran en Groot-Brittannië is de Brent (nog steeds) lager genoteerd dan twee weken geleden. Dit mede door een zeer beperkt effect van Storm Barry op de olieproductie in de Golf van Mexico, geen navenante schade en de productie kon snel weer worden herstart. De Brent staat momenteel boven de 63 $/vat genoteerd.

Kolen

Gedurende de afgelopen maanden is de kolenprijs, voor levering gedurende dit kwartaal, opgelopen van circa 54 €/ton tot boven de 60 €/ton. Echter waar men twee weken geleden nog sprak over ‘structureel ondergewaardeerde’ kolenprijzen en dat er sprake zou zijn van een structurele correctie, beginnen sommige marktpartijen dit nu al weer tegen te spreken. De prijs voor levering gedurende dit kwartaal ligt momenteel op circa 61,50 €/ton.

CO2

De CO2 prijzen zijn weer gestegen en dit tot boven de 29 €/ton. Echter twee weken geleden lagen deze al boven de 28 €/ton en speculeerde men toen al over een prijsniveau van boven de 30 €/ton. Over het voornemen van de Duitse regering, om de CO2-rechten die vrijkomen door de sluiting van hun bruin- en steenkolencentrales, van de markt te halen zijn nog steeds geen daadwerkelijke plannen gepresenteerd/goedgekeurd.

Aardgas

De vraag naar aardgas ligt momenteel hoger dan normaal. Dit vanwege een hoger elektriciteitsverbruik door de aanhoudende warmte. Echter is er wel sprake van goede voorraden en toevoer van gas om in deze vraag te voorzien.  De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich op dit moment op circa 18,5 €/MWh en ligt daarmee altijd nog 1 €/MWh lager dan twee weken geleden.

Elektriciteit

De hoger dan normale temperaturen zorgen voor enige krapte op de markt. Echter lijkt de markt momenteel vooral geregeerd te worden door een hoge mate van onzekerheid en een lage liquiditeit, ongetwijfeld mede veroorzaakt door de vakantieperiode. Dit met heftige prijsfluctuaties tot gevolg. De baseload prijs voor levering in 2020 bevindt zich momenteel boven de 53 €/MWh en ligt daarmee altijd nog op een overeenkomstig niveau als twee weken geleden. Dit ondanks de aanhoudende warmte.