Marktvisie week 30 – 2020

Gepubliceerd op 22 juli 2020

 

Olie

De afgelopen weken is de Brent prijs relatief stabiel gebleven tussen de 40 – 43 $/vat. Het waargenomen herstel van de vraag en de productiebeperkingen van de OPEC+ landen hebben voor dit herstel gezorgd. Het lijkt erop dat de grotere OPEC+ landen de productiebeperkingen willen volhouden, echter blijft de vraag of alle ‘kleinere’ OPEC+ landen ook hiertoe bereid zijn. Daarbij blijft het weer opleven van het Coronavirus altijd nog boven de markt hangen, hetgeen weer voor een afname van de vraag kan gaan zorgen.

CO₂

De spectaculaire opleving van CO₂ prijzen over de afgelopen maanden van net boven de 15 €/ton tot ruimschoots boven de 30 €/ton hebben de gas- en elektriciteitsprijzen omhooggeduwd.  Dit terwijl de CO₂  prijzen voor de Coronacrisis nog 24 €/ton bedroegen en de uitstoot in de EU met circa 20% gedaald is door de Coronacrisis. Over de afgelopen dagen zijn de CO₂ prijzen echter weer behoorlijk gedaald en deze bedragen momenteel circa 26-27 €/ton. Aangezien deze nog boven de prijzen van voor de Coronacrisis liggen en de uitstoot van CO₂ zo sterk gedaald is, is een verdere daling van deze prijzen te verwachten.

Aardgas

Momenteel wordt er onderhoud gepleegd aan de Nordstream pijpleiding, hetgeen voor een tijdelijke dip in de aanvoer zorgt. Aangezien de opslagen goed gevuld zijn en de onderhoudswerkzaamheden deze week afgerond moeten zijn, heeft dit over de afgelopen weken niet voor hogere prijzen gezorgd.

Elektriciteit

De termijnmarkten hebben de neerwaartse correctie op de CO₂ markt gevolgd en deze daling is nog eens versterkt door de gedaalde gasprijzen. Daarnaast wordt er ook nog meer duurzame productie verwacht en een hogere beschikbaarheid van Franse kerncentrales.