Marktvisie week 32 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd op 10 augustus 2019

 

Escalerend handelsconflict

Naast de naderende ‘harde’ Brexit en de politieke onrust in Italië, stonden de financiële markten vooral in het teken van een verder lijkend te escaleren handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Nadat de Verenigde Staten aanvullende importheffingen van 10% op Chinese importen ter waarde van 300 miljard USD aankondigde, leek China te reageren door haar munt te devalueren. Hetgeen gezien kan worden als een verdere escalatie in het handelsconflict. Een oplossing van het handelsconflict lijkt momenteel verder weg dan ooit.

Olie

Ondanks alle spanningen in en rond de Perzische golf en de Straat van Hormuz in het bijzonder, is de Brent prijs over de afgelopen twee weken met bijna 5 $/vat gedaald. Dit vanwege de zorg dat het verder escalerende handelsconflict de economische groei en daarmee de vraag naar olie zal doen afremmen. De huidige Brent-notering bedraagt circa 58,5 $/vat

Kolen

Gedurende de afgelopen maanden was de kolenprijs voor het huidige kwartaal opgelopen van circa 54 €/ton tot boven de 61,5 €/ton. Mede vanwege de zorgen om het handelsconflict is deze stijging weer gedeeltelijk tenietgedaan. De prijs voor levering gedurende dit kwartaal ligt momenteel op circa 57,50 €/ton.

Aardgas

Door de goede voorraden en toevoer konden de prijzen van gas ook onder druk komen te staan als gevolg van de zorgen om het handelsconflict. De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich momenteel op circa 17,5 €/MWh en ligt daarmee 1 €/MWh lager dan twee weken geleden en 2 €/MWh lager dan vier weken geleden.

Elektriciteit

De lagere kolen- en aardgasprijzen hebben er mede toe geleidt dat de baseload prijs voor levering in 2020 binnen twee weken met meer dan 2 €/MWh is gedaald. Momenteel ligt de baseloadprijs voor 2020 rond de 51 €/MWh.