Marktvisie week 34 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 23 augustus 2018

Flinke prijsstijgingen

De afgelopen weken stonden voor veel mensen in het teken van het lekkere weer en hun vakantie, maar de elektriciteits- en gasmarkt stonden in het teken van prijsstijgingen. Naast de gestegen spotprijzen, hebben ook de prijzen op de futuremarkten een flinke stijging laten zien.

Olie

De Brent is over de afgelopen weken stabiel gebleven en heeft het niveau van circa 75 $/vat behouden. Wel blijft er een prijsrisico vanwege de situatie in Venezuela en door de aangescherpte sancties tegen Iran. Er blijft namelijk sprake van een verslechterde aanbodsituatie, een stijgende trend van de prijzen is en blijft daardoor waarschijnlijker dan een dalende.

Kolen

Op deze markt is nog steeds sprake van een sterke backwardation. Met andere woorden de prijzen in de toekomst liggen structureel lager. Dit geld ook voor levering gedurende de komende kwartalen: Q4 2018 circa 95 $/ton, Q1 2019 circa 92 $/ton en Q2 2019 circa 88 $/ton.

CO2

Door de warme temperaturen en de alsmaar aanhoudende droogte nam de vraag naar CO2 rechten over de afgelopen maanden alleen maar toe. De verwachting was dat het toenmalige prijsniveau van circa 17 €/ton gehandhaafd zou blijven, dit mede vanwege de aangekondigde minimum CO2-prijs van 18 €/ton voor elektriciteitsproductie. De huidige CO2-prijs ligt echter al boven de 20 €/ton en gezien de vraag- en aanbodsituatie zou deze op korte termijn nog wel eens verder kunnen gaan stijgen.

Gas

Sinds onze laatste marktvisie is de gasprijs voor levering in 2019 gestegen met circa 1 €/MWh en deze bedraagt momenteel circa 22,32 €/MWh. Het verschil met de daarop volgende jaren is mede daardoor alleen maar groter geworden, 2020 (20,16 €/MWh), 2021 (19,23 €/MWh) en 2022 (18,53 €/MWh). Of en wanneer er een (verdere) correctie gaat volgen is nog onduidelijk.

Elektriciteit

De baseloadprijs voor levering 2019 is sinds onze laatste marktvisie gestegen met circa 4 €/MWh en deze ligt momenteel op circa 53,70 €/MWh. Waarbij ook hier een relatief groot verschil blijft met de jaren 2020 (48,90 €/MWh; + 3 €/MWh), 2021 (46,75 €/MWh; + 3 €/MWh) en 2022 (47,57 €/MWh; + 2,4 €/MWh). Ook hier geld of en wanneer er een correctie gaat volgen is onduidelijk.