Marktvisie week 34 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

 

Financiële markten blijven onder druk staan

Naast de naderende ‘harde’ Brexit, de politieke onrust in Italië en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, blijven de financiële markten vooral onder druk staan door de negatieve economische verwachtingen. De grootste economie van Europa -Duitsland- staat op de rand van een recessie, als ze daar al niet inzitten.

Olie

Ondanks het feit dat de toegenomen olievoorraden en het negatieve economische sentiment de olieprijs onder druk blijft zetten, is prijs weer enigszins gestabiliseerd tot net boven de 60 $/vat. Waar de Brent-notering twee weken geleden nog circa 58,5 $/vat bedroeg, bedraagt deze momenteel circa 60,4 $/vat.

Aardgas

De gasprijs voor levering over kalenderjaar 2020 blijft dalen en staat momenteel op het laagste niveau in bijna 1 ½ jaar tijd. Deze daling is o.a. gedreven door de olieprijs, de volle gasbergingen en het relatief ruime aanbod van LNG. De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich momenteel op circa 17,3 €/MWh.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen zijn ook weer verder gedaald, dit o.a. gedreven door de lagere CO2-emissie rechten en het economische sentiment inzake Duitsland. Dit heeft er toe geleidt dat de baseload prijs voor levering over kalenderjaar 2020 binnen twee weken weer met circa 2 €/MWh is gedaald. Momenteel ligt de baseloadprijs voor 2020 rond de 49 €/MWh.