Marktvisie week 36 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 5 september 2018

 

Prijzen blijven stijgen

De elektriciteits- en gasmarkt stonden in de afgelopen maanden vooral in het teken van prijsstijgingen en het einde lijkt nog niet inzicht. De spotprijzen elektriciteit over kalenderjaar 2018 liggen structureel hoger dan over de voorgaande kalenderjaren. Dit mede vanwege beperkte wind en waterkracht en onderhoud aan enkele kerncentrales in België, waardoor de vraag naar Nederlandse stroom gestegen is. Daarnaast blijft er sprake van een vraagstijging gedreven door de economische groei.

Olie

De Brent prijs is over de afgelopen weken gestegen en schommelt tussen circa 77 – 79 $/vat. Er blijft sprake van een verslechterde aanbodsituatie door o.a. de politieke verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Iran, een stijgende trend is en blijft daardoor waarschijnlijker dan een dalende.

Kolen

Ten opzichte van twee weken geleden zijn de kolenprijzen voor de komende kwartalen weer gestegen. Deze bedragen momenteel: Q4 2018 circa 98 $/ton, Q1 2019 circa 95,5 $/ton en Q2 2019 circa 92 $/ton. Wel blijft er sprake van een backwardation. De kolenprijzen voor de komende kalenderjaren bedragen namelijk: 2019 circa 92 $/ton , 2020 circa 86 $/ton en 2021 circa 83 $/ton.

CO2

De CO2-prijzen hebben het (minimale) niveau van 20 €/ton over de afgelopen twee weken behouden. Momenteel liggen deze weer net boven de 20 €/ton. De verdere stijging is teniet gedaan door dat enkele Franse kerncentrales weer zijn opgestart, waardoor er minder vraag is naar elektriciteit uit gas- en kolencentrales.

Gas

Sinds onze laatste marktvisie is de gasprijs voor levering in 2019 gestegen met circa 1,8 €/MWh en deze bedraagt momenteel circa 24,13 €/MWh. Het verschil met de daarop volgende jaren is wederom groter geworden. De gasprijzen voor de daaropvolgende jaren bedragen: 2020 circa 21,29 €/MWh, 2021 circa 20,24 €/MWh en 2022 circa 19,20 €/MWh.

 

Elektriciteit

De baseloadprijs voor levering 2019 is sinds onze laatste marktvisie weer met bijna 4 €/MWh gestegen en ligt momenteel op circa 57,30 €/MWh. Waarbij een groot verschil blijft met de jaren 2020 circa 51,33 €/MWh, 2021 circa 48,98 €/MWh en 2022 circa 49,74 €/MWh. De prijsschommelingen binnen een handelsdag en de spread, tussen de BID- en de ASK-prijs, zijn daarbij ook bijzonder groot. Hetgeen doorgaans wijst op onzekerheid of aanbieders die wachten op hogere prijzen.