Marktvisie week 36 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd op 6 september 2019

 

Het Brexit debat houdt de markt in zijn greep.

Naast de economische problemen in Europa, waarbij vooral Duitsland en Italië voor onrust zorgen, houdt het Brexit debat in het Verenigd Koninkrijk de markt in zijn greep. Op basis van de marktfundamenten kan aangenomen worden dat de neerwaartse druk op de prijzen vooralsnog groter is dan de opwaartse druk, echter zorgt het Brexit debat voor een hoge risicopremie en prijsvolatiliteit op vooral de elektriciteitsmarkt.

Olie

De globale oliemarkt blijft goed bevoorraad. Dit ondanks de beperkingen op Venezuela, Iran en de inspanningen van de overige OPEC-landen om het aanbod verder te beperken. De verslechterende economische vooruitzichten blijven echter een neerwaartse druk geven op de olieprijzen. De Brent-notering bedraagt momenteel circa 60,95 $/vat en is daarmee nagenoeg ongewijzigd gebleven t.o.v. twee weken geleden.

Aardgas

De Europese gasbergingen zijn bijna volledig gevuld. De prijs voor kalenderjaar 2020 blijft dalen, mede vanwege deze aanbodsituatie. De gasprijs voor levering in 2020 bevindt zich momenteel op circa 16,96 €/MWh, dit t.o.v. 17,3 €/MWh twee weken geleden.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen worden sterk beïnvloedt door het hele Brexit debat in het Verenigd Koninkrijk. Sommige marktpartijen speculeren al op verder dalende CO-2 prijzen als gevolg van een mogelijke harde Brexit. Momenteel ligt de baseloadprijs voor 2020 rond de 48,3 €/MWh.