Marktvisie week 38 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 20 september 2018

Extreme prijsschommelingen

Waar de elektriciteits- en gasmarkt over de afgelopen maanden vooral in het teken stonden van prijsstijgingen, lijken deze momenteel vooral in het teken te staan van extreme prijsschommelingen. Op korte termijn lijkt hier nog geen einde aan te komen, maar of dit op middellange termijn houdbaar is, is nog maar de vraag.

Olie

De Brent prijs is over de afgelopen weken weer licht gestegen en schommelt momenteel rond de 79 $/vat. Er blijft sprake van een verslechterde aanbodsituatie door o.a. de politieke verhoudingen tussen de Verenigde Staten – Iran en de problemen in Venezuela. Daartegenover laten de OPEC leden en Rusland hun productiebeperkingen steeds meer los. Waardoor een Brent prijs van 100 $/vat op korte termijn niet redelijk geacht moet worden, maar de aanname dat deze tussen de circa 75 – 80 $/vat zal blijven zeer zeker wel.

Kolen

Ten opzichte van twee weken geleden zijn de kolenprijzen voor de komende kwartalen weer gestegen. Deze bedragen momenteel: Q4 2018 circa 100 $/ton, Q1 2019 circa 99 $/ton en Q2 2019 circa 97 $/ton. Wel blijft er sprake van een backwardation. Deze stijging is vooral een gevolg van de gestegen vraag vanuit China.

CO2

De gas- en elektriciteitsmarkten waren de afgelopen weken zeer onrustig door de extreme prijsstijgingen van de CO2 prijzen. Echter vorige week donderdag was er ‘ineens’ een prijsdaling van maar liefst 18%!
Hoogst waarschijnlijk als gevolg van winstnemingen, waardoor ook de future prijzen voor elektriciteit sterk daalde. Deze daling liep op tot wel 7%, wat het belang van de CO2 prijzen voor de elektriciteitsprijzen nogmaals benadrukte.
Momenteel zien we CO2-prijzen van boven de 22 €/ton.

Gas

Sinds onze laatste Marktvisie is de gasprijs voor levering in 2019 weer gestegen en dit keer met circa 2 €/MWh en deze bedraagt momenteel circa 26 €/MWh. De gasprijzen voor de daaropvolgende jaren bedragen op dit moment: 2020 circa 23 €/MWh en 2021 circa 21 €/MWh.

 

Elektriciteit

De baseloadprijs voor levering 2019 is sinds onze laatste marktvisie weer gestegen en ligt momenteel op circa 62,50 €/MWh. Waarbij een groot verschil blijft met de jaren 2020 circa 55 €/MWh en 2021 circa 51 €/MWh. De prijsschommelingen zijn echter zo groot dat vanochtend (donderdag 20 september) de handel zelfs (tijdelijk) is stilgelegd.