Gepubliceerd op 22 januari 2020   Dalende energieprijzen De energieprijzen worden momenteel bepaald door afdoende aanbod, negatieve sentimenten ten opzichte van de wereldwijde economie en een bepaalde mate van ‘stabiliteit’ binnen de geopolitieke verhoudingen. Olie De Brent prijs is momenteel zeer stabiel en beweegt zich tussen de 64-65 $/vat. De oliemarkten zijn op dit moment […]

Marktvisie week 4 – 2020

Gepubliceerd op 22 januari 2020

 

Dalende energieprijzen

De energieprijzen worden momenteel bepaald door afdoende aanbod, negatieve sentimenten ten opzichte van de wereldwijde economie en een bepaalde mate van ‘stabiliteit’ binnen de geopolitieke verhoudingen.

Olie

De Brent prijs is momenteel zeer stabiel en beweegt zich tussen de 64-65 $/vat. De oliemarkten zijn op dit moment zeer goed bevoorraad en de productie in de Verenigde Staten blijft ook alsmaar toenemen, echter begint dit nu wel vragen op te roepen omtrent de houdbaarheid van deze ontwikkeling. Mogelijk verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten uitgesloten lijkt er geen reden te zijn voor stijgende prijzen in de nabije toekomst.

Aardgas

Volle gasbuffers, een goede aanvoer (waaronder veel LNG) en het milde weer hebben voor een verdere daling van de gasprijzen gezorgd. De future prijzen voor de komende drie kalenderjaren bedragen momenteel respectievelijk: 15,39 €/MWh, 16,80 € MWh en 16,63 €/MWh. Ook hier lijkt er geen reden te zijn voor stijgende prijzen in de nabije toekomst.

 

Elektriciteit

Het voornemen van de Duitse regering om de bruin- en steenkolencentrales voorgoed te sluiten, hebben (mede) geleidt tot gestegen CO2 prijzen. Echter is deze stijging weer tenietgedaan door verder dalende kolen- en aardgasprijzen. De future prijzen (Baseload) voor de komende drie kalenderjaren bedragen momenteel respectievelijk: 43,15 €/MWh, 45,39 € MWh en 46,85 €/MWh. Een mogelijk technisch herstel uitgesloten, lijkt er ook hier geen reden te zijn voor stijgende prijzen in de nabije toekomst.