Marktvisie week 40 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 4 oktober 2018

Weinig handel

Nadat we een periode hebben gehad met grote prijsstijgingen, en een periode met veel volatiliteit is er is op dit moment een periode aangebroken met weinig handel op de future markten van elektriciteit en gas. Iedereen lijkt te wachten op meer duidelijkheid. Waar de prijzen naar toe zullen gaan is nog maar de vraag.

 

Olie
Saudi-Arabië en Rusland hebben overstemming bereikt om de productie van olie weer te verhogen. Nadat de prijs de afgelopen week een record hoogte (afgelopen vier jaar) had bereikt van bijna 85 $/vat. De oproep van Trump, die dit voorstelde, lijkt dus gehoord te worden.

Kolen
De prijs voor kolen is nagenoeg niet veranderd ten opzichte van de prijs in de vorige Marktvisie. Op dit moment ligt de prijs voor levering in 2019 op ca. 99 $/ton.

CO2
De CO2-prijs ligt al een aantal weken op een niveau van ca. 21 €/ton. We verwachten op korte termijn dat deze prijs zou kunnen stijgen doordat het aandeel van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsmix zal toenemen.

Gas
Sinds onze laatste Marktvisie is de gasprijs voor levering in 2019 iets gezakt naar een niveau van ca. 25,4 €/MWh. Op de korte termijn verwachten wij geen grote daling van de gasprijzen. De gasopslagen worden nog gevuld, de temperatuur wordt lager en er moet extra elektriciteit worden opgewekt om de uitval in België te compenseren.

GAS TTF
GAS TTF

Elektriciteit
De baseloadprijs voor levering 2019 ligt weer nagenoeg op het zelfde niveau als in onze laatste marktvisie. In de periode daartussen is de prijs even wat lager geweest om nu weer het niveau van ca. 63 €/MWh te bereiken. Wij verwachten dat deze stijging zal doorzetten. Ondanks dat er relatief veel windopbrengst is, is de productie probleem in België een aanjager. De prijs voor levering van baseload in de aanstaande maand ligt daar nu op 180 €/MWh door capaciteit problemen. De verwachting is dat de productie van kernenergie pas halverwege december op 50% zal zitten en dat de kerncentrales pas na de winter op volledige capaciteit zullen kunnen draaien.

Endex Baseload
Endex Baseload