Marktvisie week 40 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

 

Stilte na de storm

Waar de energiemarkten gedurende de afgelopen 2 weken vooral in het teken stonden van: de toegangsbeperking van Gazprom tot de Opal pijpleiding, de bekendmaking van de snellere afbouw van de gasproductie in Groningen, de veiligheidsissues bij verschillende Franse kerncentrales en natuurlijk de drone aanval op de belangrijkste olie-installatie in Saudi-Arabië, lijkt de stilte na de storm nu nabij.

 

Olie

De olieproductie in Saudi-Arabië is grotendeels hersteld, door alle reparaties zou Saudi-Arabië nu weer in staat moeten zijn om 11 miljoen vaten per dag te produceren. Dit terwijl de daadwerkelijke productie voor de drone aanval beneden de 10 miljoen vaten per dag lag. Gecombineerd met de verslechterende economische indicatoren en de relatief passieve (militaire) houding van de Verenigde Staten t.o.v. Iran, heeft dit de olieprijs weer doen dalen tot beneden het niveau van voor de drone aanval. De Brent-prijs ligt momenteel weer op of rond 60 $/vat.

 

Aardgas

De toevoer van Russisch gas blijft stabiel, ondanks de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De lagere toevoer via de Opal pijpleiding werd gecompenseerd door toenemende aanvoer van gas via Oekraïne. De gasprijs voor 2020 bedraagt momenteel weer circa 17,8 €/MWh, dit terwijl deze over de afgelopen weken opgelopen was tot boven de 19 €/MWh.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen zijn weer gedaald mede door de lagere gasprijzen en het geruststellende bericht van de Franse toezichthouder dat er vooralsnog geen kerncentrales worden stilgelegd. De baseloadprijs voor 2020 bedraagt momenteel weer circa 49 €/MWh, dit terwijl deze over de afgelopen weken opgelopen was tot boven de 53 €/MWh.

 

Onze verwachting:

Nu de stilte na de storm nabij lijkt, lijken de daadwerkelijke ‘marktfundamentals’ weer richting te gaan geven aan de energieprijzen. Meer dan voldoende aanbod en afnemende economische indicatoren zorgen voor een neerwaartse druk. Aangezien de markten zich ook steeds minder druk lijken te maken over alle Brexit perikelen, mogen we aannemen dat dit ook voor minder prijsvolatiliteit kan gaan zorgen dan voorheen. Echter dienen we wel rekening te houden met de aankomende winter, mocht deze kouder worden dan verwacht dan kunnen we weer van een opwaartse druk op de prijzen spreken.