Marktvisie week 48 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 29 november 2018

Weersvoorspellingen die omhoog zijn bijgesteld en lagere kolen- en olieprijzen, hebben de future prijzen voor elektriciteit en gas verder onder druk gezet.

Olie

Mede door een rapport van de OPEC die uitgaat van een verwachte afname van de vraag, sancties tegen Iran die minder gevolgen blijken te hebben dan eerder verwacht én een verder opgeschroefde olieproductie in de Verenigde Staten, heeft er een verdere prijsdaling van de Brent plaatsgevonden. Waar deze in het begin van deze maand nog circa 86 $/vat was, ligt deze nu al beneden de 58 $/vat.

Brent – Marktvisie week 48

Kolen

Relatief grote voorraden in Europa en China hebben er mede voor gezorgd dat de kolenprijs met bijna 15% is gedaald. Waar de Europese kolenindex eind oktober nog bijna $99/ton noteerde voor kalenderjaar 2019, ligt deze nu circa $15/ton lager. Op korte termijn zien wij ook geen reden voor stijgende kolenprijzen.

Kolen – Marktvisie week 48

CO2

Nadat het bekend werd dat er een concept akkoord was inzake de Brexit, maakte de CO2-prijs een korte daling door. De rust op de markt lijkt inmiddels helemaal teruggekeerd en de prijzen behouden hun niveau van circa 20 €/ton. Voor de korte termijn verwachten wij hier ook geen significante stijging van de prijs.

Gas

Mede door lagere olieprijzen, het feit dat de Europese gasvoorraden hoger waren dan een jaar geleden én door meer (potentiële) LNG aanvoer, daalde de gasprijzen op de future markten verder. De gasprijzen op dit moment bedragen circa: 2019 – 22,48 €/MWh, 2020 – 20,70 €/MWh en 2021 – 19,40 €/MWh. Door de milde weersvoorspellingen voor begin december en de (potentiële) LNG toevoer naar Europa in plaats van Azië, verwachten wij op korte termijn geen significante stijging van de gasprijzen op de future markt.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor levering over de komende kalenderjaren zijn weer verder gedaald. Deze daling is niet vreemd gezien de algehele daling zoals deze eerder beschreven. De baseloadprijzen op dit moment zijn circa: 2019 – 56,90 €/MWh, 2020 – 51,41 €/MWh en 2021 – 48,44 €/MWh. Aangezien wij geen significante prijsstijgingen verwachten van de olie-, kolen-, CO2 – en gasprijzen, verwachten wij ook hier geen significante prijsstijgingen op korte termijn.