Marktvisie week 5 – 2021

Gepubliceerd op 3 februari 2021

 

CO2-prijzen op recordhoogte!

De CO2-prijzen hebben vanochtend de grens van €37,50 per ton doorbroken. Dit ondanks het feit dat de ‘fundamentals’ op z’n hoogst neutraal zijn.

Speculatie:

Deze prijsstijging is mede het gevolg van enkele speculanten die hun verwachtingen hebben uitgesproken welke ver boven die van de marktanalisten lagen. Enkele van deze speculanten gaven aan dat zij gedurende dit kalenderjaar al een prijs van € 50 per ton verwachten en andere gaven weer verwachtingen voor de komende jaren op die opliepen tot wel € 100 per ton.

Artikel 29A:

Artikel 29A van de EU ETS overeenkomst geeft echter ook aan dat wanneer de CO2-prijzen meer dan verdrievoudigd zijn ten opzichte van de gemiddelde van de voorgaande twee kalenderjaren, dat de Europese Commissie een bijeenkomst zal organiseren met alle lidstaten met als doel om de markt te stabiliseren door het aanbod van rechten te vergroten.

Fundamentals:

Gezien de huidige gasprijzen en het feit dat het aanbod aan CO2-rechten vanuit de veilingen weer op niveau is, hadden de marktanalisten eerder een daling van de CO2-prijzen verwacht dan een stijging. Zeker gedurende het eerste kwartaal werd gerekend op prijzen die fluctueren tussen de €30-€35 per ton, waarna deze zouden kunnen gaan oplopen vanwege mogelijke hervormingen in het handelssysteem. Deze hervormingen zullen in juni bekend worden gemaakt door de Europese Commissie.

Onderstaand de prijsgrafieken Gas en Elektriciteit: