Marktvisie week 50 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 14 december 2018

De temperaturen in West-Europa zijn lager, waardoor de vraag naar energie wat toeneemt. Daarnaast spelen economische onzekerheden een rol. Zoals de komende Brexit, de sociale problemen in Frankrijk en de angst voor escalatie van de Chinees Amerikaanse handelsoorlog, hebben de future prijzen voor elektriciteit en gas iets doen oplopen.

Olie

De OPEC is eind vorig week tot een overeenkomst gekomen om de productie met ingang van 2019 met 1,2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit om de olieprijs die de afgelopen tijd fors is gedaald weer op te schroeven. Op dit moment is er nog geen stijging van de prijs waar te nemen, deze is zelfs nog wat verder gedaald. De Brent ligt nog onder de 60 $/vat.

Kolen

Veel kolen in West-Europa worden per schip getransporteerd. Door de lage waterstanden kon er minder vervoerd worden, waardoor de voorraden groeiden. Het waterpeil in de rivieren is gestegen, waardoor er weer meer getransporteerd kan worden en de bestaande voorraden aangesproken worden. De vraag naar kolen neemt dus toe, de prijs gaat ook richting $90/ton. Op korte termijn, ook mede gezien het wat koudere weer, verwachten we licht stijgende kolenprijzen.

CO2

De forse onrust rond de Brexit zorgt nog steeds voor een volatiele CO2-prijs. Indien er niet tot een overeenkomst wordt gekomen en een harde Brexit het gevolg zal zijn, dan zal de CO2-markt overspoeld worden met emissierechten. Dat heeft een forse daling tot gevolg. De weersvoorspelling is dat na het weekend de temperaturen zullen stijgen en daardoor minder centrales met fossiele brandstoffen nodig zijn voor de elektriciteitsproductie, dus minder CO2-emissie. Dit zorg voor een wat dalende CO2-prijs richting het niveau van circa 20 €/ton.

Bron: Thomson Reuters

Gas

Mede door de huidige lagere buitentemperaturen ligt de vraag naar aardgas hoger, met gevolg hogere prijzen, 2019 is bijvoorbeeld gestegen naar 22,75 €/MWh. De voorspelling dat na het weekend de winter weer verdreven wordt, zal tot gevolg hebben dat de gasprijzen op de futuremarkten weer zullen dalen naar het oude niveau. Op korte termijn verwachten wij geen significante veranderingen van de gasprijzen op de future markt.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor levering over de komende kalenderjaren zijn door de stijging van de kolen-, aardgas- en CO2-prijzen wat gestegen. De baseloadprijzen zijn op dit moment circa:

  • 2019 – 58,36 €/MWh

    Bron: Thomson Reuters
  • 2020 – 53,63 €/MWh
  • 2021 – 50,73 €/MWh

De verwachting is dat na het weekend door de mildere temperaturen de prijzen van kolen, aardgas en CO2 kunnen dalen, waardoor ook de elektriciteitsprijzen een lichte daling kunnen laten zien. We verwachten echter geen grote prijsveranderingen op korte termijn, mede vanwege het feit dat de handelsmarkten in de komende weken rond kerst en de jaarwisseling gesloten zijn c.q. vrijwel stil liggen. Er is dan geen handel mogelijk.