Marktvisie week 6 – 2020

Gepubliceerd op 6 februari 2020

 

Prijzen in een vrije val, gevolgd door een (technische?) opleving

De energieprijzen zijn sinds onze laatste marktvisie in een vrije val terechtgekomen. Dit vooral vanwege de negatieve economische sentimenten die enorm versterkt zijn door de situatie in China in betrekking tot het Coronavirus. Echter hebben wij de afgelopen dagen weer een scherpe opleving gezien. Waarbij de vraag gesteld moet worden of dit een fundamentele opleving is of slechts een technische.

Olie

De Brent prijs is over de afgelopen twee weken met bijna 10 $/vat gedaald tot circa 55 $/vat. Aan aanbodzijde geen enkele beperking. Gezien de economische sentimenten, welke verslechterd zijn door de verdere uitbraak van het Coronavirus, is deze prijsdaling duidelijk een gevolg van een gedaalde verwachting inzake de vraag naar olie.

Aardgas

Ook hier geen beperkingen aan de aanbodzijde, echter is hier weer een opleving (geweest) nadat de prijzen in een vrije val terecht gekomen waren. Of dit een fundamentele opleving is of slechts een technische staat daarbij nog open. Echter zien wij doorgaans wel een ‘overshoot’ in de opleving na een dergelijke vrij val van de prijzen. De future prijzen voor de komende drie kalenderjaren bedragen momenteel (weer) respectievelijk: 14,47 €/MWh, 16,00 € MWh en 16,45 €/MWh.

Elektriciteit

Ook hier geen beperkingen aan aanbodzijde en prijzen die weer opgeveerd zijn nadat deze in een vrije val terecht gekomen waren. Ook hier geld: ‘Of dit een fundamentele opleving is of slechts een technische staat daarbij nog open. Echter zien wij doorgaans wel een ‘overshoot’ in de opleving na een dergelijke vrij val van de prijzen.’ De future prijzen (Baseload) voor de komende drie kalenderjaren bedragen momenteel (weer) respectievelijk: 40,97 €/MWh, 42,87 € MWh en 43,75 €/MWh.