Marktvisie week 9 – 2019 | Marktprijzen

Gepubliceerd 1 maart 2019

Dalende energieprijzen

Een relatief warme winter, afnemende economische activiteiten binnen Europa en China, een hoge beschikbaarheid aan duurzame opwek, lagere productiekosten voor conventionele elektriciteit én het sentiment rondom Brexit, hebben tot dalende energieprijzen geleidt.

Olie

De Verenigde Staten hebben vorige week (voor het eerst) de grens van 12 miljoen geproduceerde vaten olie per dag doorbroken. Eind vorig jaar lag het productieniveau nog op ‘maar’ 11 miljoen vaten per dag. Hetgeen de snelle ontwikkelingen in de Verenigde Staten nog maar eens aantoont. Echter hebben de productiebeperkingen van de OPEC, de situatie in Venezuela en het optimisme inzake het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China de olieprijs toch omhoog gestuwd. De Brent prijs ligt momenteel boven de 66 $/vat.

Kolen

De Europese markt is goed voorzien van kolen. Dit mede door de importbeperkingen van China. Wat voor afdoende aanbod op de internationale markt zorgt. De future prijzen voor de komende kalenderjaren zijn daarom ook gedaald. Dit tot circa $80/ton voor kalenderjaar 2020, met prijzen die dalen tot circa $77/ton voor kalenderjaar 2023. Relatief grote voorraden binnen Europa kunnen ook nog een dempend effect gaan hebben op de prijsvolatiliteit.

CO2

Bron: Thomson Reuters

Afnemende economische activiteiten binnen Europa, een hoge beschikbaarheid aan duurzame opwek én het sentiment rondom Brexit, hebben ervoor gezorgd dat de CO2-prijs eind vorige week onder de 20 €/ton zakte. Momenteel gaan deze weer richting de 22/23 €/ton, waarbij er wel sprake is van een hoge mate van prijsvolatiliteit.

 

 

 

 

Gas

Bron: Thomson Reuters

Het relatief warme weer heeft gezorgd voor relatief volle gasbergingen in Europa, hetgeen weer een prijsdrukkend effect op de future markt heeft. Binnen de komende maanden/kwartalen kunnen de buffers in Europa namelijk weer rustig gevuld gaan worden. Een verdere opleving van de olieprijs kan voor een tijdelijke opleving van de gasprijs gaan zorgen, echter lijken de fundamentals te wijzen op een verder neerwaarts potentieel. De future prijzen bedragen op dit moment (circa): 2020 – 20,25 €/MWh, 2021 – 19,69 €/MWh, 2022 – 19,10 €/MWh en 2023 – 18,35 €/MWh.

 

 

 

 

Elektriciteit

De prijsopleving die zich vorig jaar heeft voorgedaan werd mede veroorzaakt door oplopende CO2 en kolenprijzen en gedurende de afgelopen maanden hebben we juist hier een correctie gezien. De lage elektriciteitsvraag, afdoende aanbod en de te verwachten lage (conventionele) productiekosten wijzen ook hier op een verder neerwaarts potentieel. De baseloadprijzen bedragen op dit moment (circa): 2020 – 51,58 €/MWh, 2021 – 48,45 €/MWh, 2022 – 47,50 €/MWh en 2023 – 48,96 €/MWh.