Ondernemer ontvangt € 25.000 van netbeheerder

Ondernemer ontvangt € 25.000 van netbeheerder na vertraging bij vergroting aansluiting

Een agrarisch ondernemer heeft vorig jaar zijn bedrijf flink uitgebreid. Hierdoor moest zijn kleinzakelijke aansluiting van 3 x 80 Ampère vergroot worden naar een groot zakelijke aansluiting.
Omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft, schakelde deze ondernemer Energy Circle in om dit contractueel goed voor hem te regelen.

Vertraging

Het realiseren van de aansluiting liep echter vertraging op. De agrariër had de aansluiting tijdig bij de netbeheerder aangevraagd in de vroege zomer van 2009. Het lukte de netbeheerder echter niet het trafohuis aan te leggen binnen de wettelijke redelijke termijn van 18 weken (Artikel. 23 lid 3 Elektriciteitswet).

Nadien was het erg koud waardoor de aanleg extra vertraging opliep tot februari 2010. Kou is een geldige reden voor uitstel, maar de aansluiting had voor de koudeperiode gereed moeten zijn.

De agrariër heeft in de tussentijd een dieselaggregaat moeten inzetten. Ook heeft hij aanzienlijke schade geleden bij zijn oogst. Energy Circle heeft hierop geadviseerd deze schade op de netbeheerder te verhalen.

Coulanceregeling

Onder het motto van “coulanceregeling” is de netbeheerder verrassend gemakkelijk akkoord gegaan met het vergoeden van de schade die circa € 25.000 bedroeg!

Ook relatief kleine aansluitingen hebben dus baat bij de bescherming van de Elektriciteitswet!