Met 17 projecten ruim 11 miljoen euro terug ontvangen!

Als u een particulier elektriciteit net heeft of u heeft doorgeleverd aan derden dan heeft u wellicht onverschuldigd systeemdiensten betaald. Het systeemdiensten tarief werd tot 2015 bij iedere afnemer die elektriciteit verbruikt en een aansluiting heeft in rekening gebracht. Alle netbeheerders inden dit tarief bij de op hun net aangesloten verbruikers.

Naar aanleiding van een uitspraak door het CBb in een geschil tussen DOW Benelux BV en de NMa is jurisprudentie ontstaan over mogelijke onverschuldigdheid van betaalde systeemdiensten. Ook is de elektriciteitswet aangepast. Dit geldt alleen als u een ontheffing heeft voor het aanwijzen van netbeheerder of u elektriciteit door geleverd heeft aan derden.

Voor meer informatie en/of ondersteuning bij de terugvordering van de onverschuldigd betaalde systeemdiensten kunt u contact opnemen met de adviseurs van Energy Circle.

Wij hebben inmiddels voor 17 dossiers ruim 11 miljoen euro terug ontvangen.