Marktvisie week 47 – 2018 | Marktprijzen

Gepubliceerd 19 november 2018

Concept Brexit Akkoord

Vorige week werd het concept akkoord tussen de EU en Verenigd Koninkrijk bekend gemaakt. Het is op dit moment echter nog te vroeg om iets te zeggen over de lange termijn effecten op de energieprijzen van dit akkoord. Het akkoord lijkt kort effect te hebben gehad op de CO2-prijs, en hierdoor ook op de elektriciteitsprijzen. De andere energiemarkten lijken toch te worden beïnvloed door andere aspecten.

Olie

Op de oliemarkt lijkt een kleine correctie te komen na een daling die is ingezet begin oktober. Toen bevond de Brentolie prijs zich op een niveau van ca. 86 $/vat. Op dit moment bevind de Brentolie prijs zich op vlak onder de 68 $/vat. De prijs heeft even onder de 66 $/vat gezeten begin deze week.

De daling wordt veroorzaakt door drie aspecten:

1) een rapport van OPEC over een verwachte afname in de olievraag

2) doordat de sancties tegen Iran lijken mee te vallen

3) doordat de Amerikaanse olieproductie verder is opgeschroefd

Kolen

De prijs voor levering van kolen in 2019 is in dezelfde periode, vanaf begin oktober, ook in een dalende trend gekomen. Toen lag de prijs nog op ca. 98 $/ton, op dit moment is dat ca. 88 $/ton. Deze daling wordt deels veroorzaakt door de daling van de olieprijs en deels door kolenmarktaspecten, zoals de lage waterstanden die transportbeperkingen veroorzaken en hierdoor wordt er minder steenkool ingekocht.

CO2

De CO2-prijs maakte een korte daling door nadat er bekend werd dat er een concept akkoord lag over de Brexit. De markt doorbrak toen de stijgende trend die al een aantal weken aan de gang was. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd op de CO2-markt en ligt de prijs (ca. 20 €/ton) weer nagenoeg op het zelfde niveau als vóór de bekendmaking van het concept akkoord.

Gas

Door de relatief milde temperaturen van de afgelopen weken is de prijs voor levering van aardgas in 2019 gedaald van ca. 25,5 €/MWh in begin oktober naar ca. 23,93 €/MWh op dit moment. De komende week wordt kouder weer voorspeld. Daarom verwachten

wij dat de gasprijzen zullen stijgen.

Week 46 Gas

De gasprijzen op dit moment:

2019 – 23,93 €/MWh

2020 – 21,50 €/MWh

2021 – 20,15 €/MWh

 

 

 

 

 

 

Elektriciteit

De baseload elektriciteitsprijs voor levering in 2019 bevond zich in begin oktober op een niveau van ca. 63 €/MWh. Deze prijs lag begin november even op een niveau van ca. 56 €/MWh. Deze daling werd toen veroorzaakt door korte een daling van de CO2-prijs begin november. Op dit moment ligt de prijs voor levering 2019 op ca. 59,2 €/MWh. Door de aanstaande koudere periode verwachten wij dat deze prijs weer iets zou kunnen stijgen. De baseloadprijzen op dit moment zijn ca.: 2019 – 59,20 €/MWh, 2020 – 53,6 €/MWh en 2021 – 50,5 €/MWh.

Week 46 Elektriciteit